Kontaktné informácie

Geografický ústav SAV

Štefánikova 49

814 73 Bratislava

Slovakia

 

E-mail: geogsekr@savba.sk

Telefón:  +421 2 5751 0187

Kontakty na jednotlivých zamestnancov