[KARIÉRA] vedúci / vedúca hospodársko-správneho útvaru

Geografický ústav SAV prijme do pracovného pomeru vedúceho / vedúcu hospodársko-správneho útvaru (HSÚ).

Pracovná náplň:

 • zabezpečovanie činnosti Geografického ústavu SAV, v. v. i., vo finančnej, rozpočtovej, účtovnej, personálnej oblasti
 • zabezpečovanie správy majetku a zásobovania pre rozpočtovej organizácie

Pracovný úväzok:

 • 60 – 100 % (podľa dohody a pracovnej náplne)

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie (ekonomické)
 • prax najmenej 5 rokov (výhodou)
 • vodičský preukaz skupiny B

Požadované dokumenty:

 • motivačný list
 • štruktúrovaný životopis
 • súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov pre účely výberového konania

Odmeňovanie:

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • pružný pracovný čas

Dodatočné informácie:

 • Termín uzávierky prihlášok: priebežne
 • Termín nástupu: priebežne

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor, ktorý sa uskutoční v Geografickom ústave SAV, v. v. i., Štefánikova 49 v Bratislave.


Materiály posielajte poštou na adresu:
Geografický ústav SAV, v. v. i.
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava

alebo

e-mailom na adresu: geogsekr@savba.sk
Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Beláková, tel. č.: 02/57510187