Ján Feranec a Ján Oťaheľ držiteľmi prémie Literárneho fondu za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo

Prémia Literárneho fondu za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo 2015 – III. miesto v kategórii technické vedy a geovedy – bola udelená prof. RNDr. Jánovi Oťaheľovi, CSc. a doc. RNDr. Jánovi Ferancovi, DrSc., (Geografický ústav SAV) za početné ohlasy na publikáciu Bossard M., Feranec J., Otahel J.: CORINE land cover technical guide, Addendum 2000: technical report No. 40, Copenhagen.