Konferencia IGU – Transformácia tradičnej kultúrnej krajiny

V dňoch 24-26.9.2019 sa v slovinskom Koperi konala medzinárodná konferencia IGU „Transformation of traditional cultural landscapes”, ktorej sa zúčastnili aj naši kolegovia:

  • RNDr. Monika Kopecká, PhD. a Ing. Daniel Szatmári, PhD. pripravili prezentáciu o hodnotení zmien vo využívaní poľnohospodárskej pôdy v okresoch Pezinok a Senec v rokoch 2004 až 2018.
  • RNDr. Ján Hanušin, CSc. prednášal o premenách vinohradníckej krajiny v dôsledku kolektivizácie.
  • Mgr. Tomáš Goga o využití vegetačných indexov pri identifikácii spustnutej poľnohospodárskej pôdy.

V rámci terénnych exkurzií mali účastníci konferencie možnosť oboznámiť sa s tradičným spôsobom výroby soli (Sečoveljské soliny), históriou miest na pobreží Slovinska (Koper, Piran) a špecifikami vidieckej krajiny v ich zázemí (Koštabona, Babiči, Truške).
Počas konferencie sa RNDr. Monika Kopecká, PhD. na pozvanie predsedu Mateja Gabrovca, PhD. zúčastnila zasadnutia komisie IGU Land Use and Land Cover Change Commission, kde boli prerokované návrhy personálneho zloženia komisie v budúcom volebnom období.

.


Zľava – Mgr. Tomáš Goga, RNDr. Monika Kopecká, PhD., Ing. Daniel Szatmári, PhD., RNDr. Ján Hanušin, CSc.


.


Počas terénnej prednášky v slovinskej obči Babiči


.


Terénna exkurzia v pobrežnom meste Piran