Príspevky autorov na konferencii GeoKARTO2020

Na stránkach Ústavu geografie UPJŠ sú zverejnené všetky prezentácie, ktoré odzneli na septembrovej konferencii GEOKARTO 2020:

Problematika hodnotenia povodňového ohrozenia na základe DMR 3.5
Lukáš Michaleje
Geografický ústav SAV, Bratislava, Slovenská republika

Údaje o krajinnej pokrývke získané v rámci európskych environmentálnych monitorovacích programov – zdroj pre tematickú kartografiu
Ján Feranec, Daniel Szatmári, Tomáš Soukup
Geografický ústav SAV, Bratislava, Slovenská republika

Kvantifikácia morfologických zmien vodného toku Hornád na základe historických máp a leteckých snímok
Peter Labaš, Anna Kidová
Geografický ústav SAV, Bratislava, Slovenská republika

Atlas pre 21. storočie: inovatívne prístupy vizualizácie priestorových údajov na príklade suburbanizácie Bratislavy
Ján Výbošťok, Martin Šveda
Geografický ústav SAV, Bratislava, Slovenská republika

Automatická klasifikácia dát s vysokým rozlíšením získaných pomocou UAV
Miloš Rusnák, Peter Mihálik, Ján Sládek
Geografický ústav SAV, Bratislava, Slovenská republika

Identifikácia spustnutej poľnohospodárskej pôdy s využitím objektovo-orientovanej klasifikácie
Tomáš Goga, Daniel Szatmári, Ján Feranec, Monika Kopecká, Miloš Rusnák
Geografický ústav SAV, Bratislava, Slovenská republika

Zborník jednotlivých príspevkov je dostupný TU.