[GEOGRAFICKÝ ČASOPIS] Posledné číslo 74. ročníka

Najnovšie číslo Geografického časopisu je voľne dostupné v archíve prostredníctvom webovej stránky: http://geograficky-casopis.sav.sk

V aktuálnom čísle Geografického časopisu sa dočítate:
🌱 o mapovaní spôsobu hospodárenia na trvalých trávnatých porastoch
🦠 o ekonomickej zraniteľnosti regiónov Slovenska počas pandémie COVID-19
🚗 o dennej časovej dostupnosti súkromnou a verejnou dopravou
🛣️ o územnom rozvoji v československo-maďarskom pohraničnom pásme v rokoch 1910-1941

obalka_2022-03