GEOGRAFICKÝ ČASOPIS: Štvrté číslo 73. ročníka

Najnovšie číslo Geografického časopisu je voľne dostupné v archíve prostredníctvom webovej stránky: http://geograficky-casopis.sav.sk

V aktuálnom čísle Geografického časopisu sa dočítate:
🏫 o kapacite predškolských zariadení v Bratislavskom kraji
🧒 o interakcii detí s verejným priestorom v Brne
💦 o retencii vody v listnatom lese
🇺🇿 o trhu práce a zamestnanosti v Uzbekistane
🌊 o manažmente povodňového rizika na hornej Myjave

obalka_2021-04