GEOGRAFICKÝ ČASOPIS: Tretie číslo 72. ročníka!

Najnovšie číslo Geografického časopisu je voľne dostupné v archíve prostredníctvom webovej stránky: http://geograficky-casopis.sav.sk

V najnovšom čísle Geografického časopisu sa dočítate:
👣 o podmienkach pre pešiu dopravu
⛰ o rozvoji cestovného ruchu v Poľských Karpatoch
📈 o kvalite života v Čechách počas pandémie COVID-19
👨‍👩‍👧‍👦 o demografickej projekcii malých územných celkov
💧o reakcii fluviálneho georeliéfu na tektonický impulz
obalka_202032