Publications

Sládeková Madajová, Michala

Select year reporting publications:

Publications in 2022:
  • HENCELOVÁ, Petra – KRIŽAN, František** – BILKOVÁ, KristínaSLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala. Does visiting a community garden enhance social relations? Evidence from an East European city. In Norsk Geografisk Tidsskrift, 2021, vol. 75, p. 256 – 268. (2020: 1.805 – IF, Q4 – JCR, 0.376 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0029-1951. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/00291951.2021.2006770 (APVV-20-0302 : Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách) Typ: ADMA
  • SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, MichalaŠVEDA, MartinVÝBOŠŤOK, Ján. Bude miesto pre všetky deti? Kapacita predškolských zariadení v Bratislavskom samosprávnom kraji = Will there be a place for all children? Capacity of pre-school facilities in the Bratislava self-governing region. In Geografický časopis, 2021, roč. 73, č. 4, s. 301-322. (2020: 0.263 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2021.73.4.16 (Vega č. 2/0037/21 : Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 na Slovensku. APVV-20-0432 : Suburbanizácia: Komunita, identita a každodennosť) Typ: ADNB
  • ŠVEDA, MartinSLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala. Modelovanie impedancie vzdialenosti v intraurbánnom priestore Bratislavy s využitím lokalizačných údajov mobilnej siete. In Česká a slovenská geografie: mezi národní tradicí a mezinárodní relevancí : Sborník abstraktů. – Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2022, s. 158. ISBN 978-80-244-6178-6. (XXV. Kongres České geografické společnosti a 18. Kongres Slovenskej geografickej spoločnosti.) Typ: AFG
  • ŠVEDA, MartinVÝBOŠŤOK, JánSLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala. Funkčná regionalizácia Slovenska ako rámec pre optimalizáciu preneseného výkonu štátnej správy. In Česká a slovenská geografie: mezi národní tradicí a mezinárodní relevancí : Sborník abstraktů. – Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2022, s. 159. ISBN 978-80-244-6178-6. (XXV. Kongres České geografické společnosti a 18. Kongres Slovenskej geografickej spoločnosti.) Typ: AFG