Publications

Kopecká, Monika

Select year reporting publications:

Publications in 2022:
  • BALAŽOVIČ, Ľ – BARKA, Ivan – FULMEKOVÁ, Z. – GALLAY, Michal – GOGA, Tomáš – HOFIERKA, J. – ONAČILOVÁ, K. – PASTOREK, P. – PAZÚR, Róbert – RUSNÁK, Miloš – SAČKOV, Ivan – SEDLIAK, M. – SVIČEK, Michal – SZATMÁRI, Daniel – ZVERKOVÁ, A. – KOPECKÁ, Monika – BUCHA, Tomáš – FERANEC, Ján. Remote Sensing. In Space Research in Slovakia 2020 – 2021 : National Committee of COSPAR in Slovak Republic, Slovak Academy of Sciences. Eds. Ivan Dorotovič, Ján Feranec. – Hurbanovo : Slovak Central Observatory, 2022, p. 39-64. ISBN 978-80-89998-24-1. Dostupné na internete: https://nccospar.saske.sk/REPORT20202021/ Typ: BED
  • KOPECKÁ, Monika – SZATMÁRI, Daniel. Diverzita poľnohospodárskej krajiny SR z aspektu Zelenej dohody EÚ. In VIII. Ekologické dni : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. – Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2022, s. 13. ISBN 978-80-89325-30-6. (Vega č. 2/0023/19 : Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny. Ekologické dni : Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska) Typ: AFH
  • SZATMÁRI, Daniel – KOPECKÁ, Monika** – FERANEC, Ján. Accuracy Assessment of the Building Height Copernicus Data Layer: A Case Study of Bratislava, Slovakia. In Land, 2022, vol. 11, art. no. 590, p. 3-14. (2021: 3.905 – IF, Q2 – JCR, 0.685 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2073-445X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/land11040590 (Vega č. 2/0023/19 : Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny) Typ: ADCA
  • SZATMÁRI, Daniel – KOPECKÁ, Monika – FERANEC, Ján – GOGA, Tomáš. Abandoned landscapes – possibilities of their identification by application of map data and aerial images in conditions of Slovakia. In Abstracts of the International Cartographic Association. Vol. 3. – 2021, p. non. ISSN 2570-2106. Požaduje sa internet. Dostupné na: https://doi.org/10.5194/ica-abs-3-284-2021 (Vega č. 2/0023/19 : Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny. International Cartographic Conference (ICC 2021)) Typ: AFG