Basic Info

Szőllős, Ján RNDr., CSc.

research scientist