Publications

Publications in 2022

Publications containing information from an online database of the Central Library of SAS.

Select year reporting publications:
 • BALAŽOVIČ, Ľ – BARKA, Ivan – FULMEKOVÁ, Z. – GALLAY, Michal – GOGA, Tomáš – HOFIERKA, J. – ONAČILOVÁ, K. – PASTOREK, P. – PAZÚR, RóbertRUSNÁK, Miloš – SAČKOV, Ivan – SEDLIAK, M. – SVIČEK, Michal – SZATMÁRI, Daniel – ZVERKOVÁ, A. – KOPECKÁ, Monika – BUCHA, Tomáš – FERANEC, Ján. Remote Sensing. In Space Research in Slovakia 2020 – 2021 : National Committee of COSPAR in Slovak Republic, Slovak Academy of Sciences. Eds. Ivan Dorotovič, Ján Feranec. – Hurbanovo : Slovak Central Observatory, 2022, p. 41-66. ISBN 978-80-89998-24-1. Dostupné na internete: https://nccospar.saske.sk/REPORT20202021/ Typ: BEF
 • BEZÁK, Peter – BEZÁKOVÁ, Magdaléna – LIESKOVSKÝ, Juraj – PAZÚR, Róbert. Sustainable mountain farming in Slovakia: does farm structure matter? In PECSRL 2022 Living together in European rural landscapes : 29th session of the Permanent European Conference for the study of the rural landscape. – Jaén : Universidad de Jaén, 2022, p. 76-77. Dostupné na internete: https://eventos.ujaen.es/71609/files/29-session-of-permanent-european-conference-for-the-study-of-the-rural-landscape-pecsrl2022.html (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation. PECSRL : Permanent European Conference for the study of the rural landscape) Typ: GII
 • BOLTIŽIAR, Martin – IRA, Vladimír. Post-socialist urban change and its spatial patterns – the case of Nitra. In Česká a slovenská geografie: mezi národní tradicí a mezinárodní relevancí : Sborník abstraktů. – Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2022, s. 173. ISBN 978-80-244-6178-6. (Vega č. 2/0024/21 : Vzťahy paradigiem v slovenskom geografickom myslení: konkurencia, indiferentnosť alebo kooperácia?. XXV. Kongres České geografické společnosti a 18. Kongres Slovenskej geografickej spoločnosti.) Typ: AFG
 • BÜRGI, Matthias** – CELIO, Enrico – DIOGO, Vasco – HERSPERGER, Anna M. – KIZOS, Thanasis – LIESKOVSKÝ, Juraj – PAZÚR, Róbert – PLIENINGER, Tobias – PRISHCHEPOV, Alexander V. – VERBURG, Peter H. Advancing the study of driving forces of landscape change [Pokroky v štúdiu hnacích síl zmien krajiny]. In Journal of Land Use Science, 2022, art. no. 2029599, p. 1-16. (2021: 2.897 – IF, Q2 – JCR, 0.725 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1747-4248. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/1747423X.2022.2029599 Typ: ADMA
 • ČULÁKOVÁ, KatarínaBILKOVÁ, Kristína – KRIŽAN, František – DANIELOVÁ, Katarína – HENCELOVÁ, Petra. Shopping behavior of Slovak consumers during the COVID-19 pandemic. In Česká a slovenská geografie: mezi národní tradicí a mezinárodní relevancí : Sborník abstraktů. – Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2022, s. 40. ISBN 978-80-244-6178-6. (XXV. Kongres České geografické společnosti a 18. Kongres Slovenskej geografickej spoločnosti.) Typ: AFG
 • DANIELOVÁ, Katarína – KRIŽAN, František – BILKOVÁ, Kristína. Kam pôjdeme flexiť? Mall junkies v bratislavských nákupných centrách. In Česká a slovenská geografie: mezi národní tradicí a mezinárodní relevancí : Sborník abstraktů. – Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2022, s. 42. ISBN 978-80-244-6178-6. (APVV-20-0302 : Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe. XXV. Kongres České geografické společnosti a 18. Kongres Slovenskej geografickej spoločnosti.) Typ: AFG
 • Space Research in Slovakia 2020 – 2021 : Slovak Academy of Sciences, COSPAR, Slovak National Committee. Eds. Ivan Dorotovič, Ján Feranec. Hurbanovo : Slovak Central Observatory, 2022. 82 s. ISBN 978-80-89998-24-1 Typ: FAI
 • FERANEC, Ján. Satelitný výskum Zeme zameraný na poľnohospodársku a urbanizovanú krajinu. In Časopriestor : interaktívne vedecko-popularizačné médium významných autorov a vedeckých pracovníkov, 2022, vol. 3, p. 1-19. Názov z vytlačeného dokumentu. Dostupné na internete: https://www.kassay.eu/%C4%8Dasopriestor?lightbox=dataItem-l0urr3g1 Typ: GHG
 • GAÁL, Ľ. – BELLA, Pavel – JAKÁL, Jozef. Slovak Karst: Surface and Subsurface Geodiversity of the Karst Plateau in the Temperate Climate Zone. In Landscapes and Landforms of Slovakia. – Cham, Switzerland : Springer, 2022, p. 323-349. ISBN 978-3-030-89292-0. ISSN 2213-2090. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-89293-7_17 Typ: ABC
 • GOGA, TomášFERANEC, Ján. Identifikácia spustnutej poľnohospodárskej pôdy aplikáciou údajov diaľkového. In VIII. Ekologické dni : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. – Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2022, s. 19. ISBN 978-80-89325-30-6. (Vega č. 2/0023/19 : Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny. Ekologické dni : Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska) Typ: AFH
 • GOGA, Tomáš. Zarastajú! In Quark : magazín pre vedu a techniku, 2022, roč. XXVIII, č. 1, s. 40. ISSN 1335-4000. Dostupné na internete: https://www.quark.sk/zarastaju/ Typ: GII
 • HELFENSTEIN, Julian – BÜRGI, Matthias – DEBONNE, Niels – DIMOPOULOS, Thymios – DIOGO, Vasco – DRAMSTAD, Wenche – EDLINGER, Anna – MARTÍN, María García – HERNIK, Józef – KIZOS, Thanasis – LAUSCH, Angela – LEVERS, Christian – MOHR, Franziska – MORENO, G. – PAZÚR, Róbert – SIEGRIST, Michael – SWART, Rebecca – THENAIL, Claudine – VERBURG, Peter H. – WILLIAMS, Tim – ZARINA, A. – HERZOG, Felix. Farmer surveys in Europe suggest that specialized, intensive farms were more likely to perceive negative impacts from COVID-19. In Agronomy for Sustainable Development, 2022, vol. 42, no. 5, p. 84. (2021: 7.832 – IF, Q1 – JCR, 1.610 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1774-0746. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s13593-022-00820-5 Typ: ADCA
 • HENCELOVÁ, Petra – KRIŽAN, František** – BILKOVÁ, KristínaSLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala. Does visiting a community garden enhance social relations? Evidence from an East European city. In Norsk Geografisk Tidsskrift, 2021, vol. 75, p. 256 – 268. (2020: 1.805 – IF, Q4 – JCR, 0.376 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0029-1951. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/00291951.2021.2006770 (APVV-20-0302 : Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách) Typ: ADMA
 • HENCELOVÁ, Petra – KRIŽAN, František – BILKOVÁ, Kristína. Farmers’ markets and community gardens in Slovakia: How do town authorities approach these phenomena? In European Spatial Research and Policy, 2021, vol. 28, no. 2, p. 251-261. (2020: 0.323 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1231-1952. Dostupné na: https://doi.org/10.18778/1231-1952.28.2.14 (APVV-20-0302 : Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách) Typ: ADMB
 • HORÁČKOVÁ, ŠárkaOPRAVIL, Šimon – RUSINKO, Adam – MATEČNÝ, I. Zmeny krajinnej pokrývky a degradácia systému bočných ramien Dunaja ako dôsledok výstavby Vodného diela Gabčíkovo = Land Cover Changes and Degradation of the Danube Side – Arm System as a Consequence of Construction of Gabčíkovo Water Work. In GeoKARTO 2022 : Zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie konanej 8. – 9. septembra 2022. – Bratislava : Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 2022, s. 20. ISBN 978-80-89060-27-6. Typ: AFH
 • HUBA, Mikuláš. Čo je potrebné zmeniť v našom vzťahu ku klíme? Namiesto doslovu, resp. na záver. In Zmena klímy : I. diel. – Bratislava : Slovenská akadémia vied, 2022, s. 100-111. ISBN 978-80-974295-0-8. Typ: AEDA
 • HUBA, Mikuláš. Pri ochrane Dunaja bude zajtra neskoro. In SME Komentáre, 2022, nestr. ISSN 1335-440X. Požaduje sa internet. Dostupné na internete: https://komentare.sme.sk/c/22828903/podunajsko-caka-na-svoj-narodny-park-uz-tridsatpat-rokov.html Typ: GII
 • CHAMUTIOVÁ, Tímea** – HAMERLÍK, Ladislav – VIDHYA, Marina – KYŠKA-PIPÍK, Radovan – HORÁČKOVÁ, Šárka – BITUŠÍK, Peter. From oligotrophy to dystrophy: the history of a humic Tatra lake (Nižné Rakytovské pleso) [Od oligotrofie k dystrofii: história humického tatranského jazera (Nižné Rakytovské pleso)]. In XIX. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. – Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, s. 37. ISBN 978-80-971056-1-7. (Limnospol 2022) Typ: AFH
 • IRA, Vladimír – BOLTIŽIAR, Martin. Post-socialist urban change and its spatial patterns : case of Nitra. In Growth and Change in Post-socialist Cities of Central Europe. – New York : Routledge, 2022, p. 15-29. ISBN 978-0-367-48447-7. Dostupné na: https://doi.org/10.4324/9781003039792-2 (Vega č. 2/0024/21 : Vzťahy paradigiem v slovenskom geografickom myslení: konkurencia, indiferentnosť alebo kooperácia?) Typ: ABC
 • IRA, VladimírMATLOVIČ, René. Geografické myslenie v Česku a na Slovensku – úvahy o vývoji, diskontinuitách a. In Česká a slovenská geografie: mezi národní tradicí a mezinárodní relevancí : Sborník abstraktů. – Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2022, s. 67. ISBN 978-80-244-6178-6. (XXV. Kongres České geografické společnosti a 18. Kongres Slovenskej geografickej spoločnosti.) Typ: AFG
 • JANČOVIČ, MariánKIDOVÁ, Anna. Geomorphological approach to identification of flood hazard hotspots within marginalized Roma communities in Slovakia. In State of geomorphological research in 2022 : Book of abstracts. – Ostrava, Czechia : University of Ostrava, Faculty of Science, 2022, p. 29-30. ISBN 978-80-7599-313-7. (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy) Typ: AFG
 • KÁČEROVÁ, Marcela – ONDOŠ, Slavomír – MILÁČKOVÁ, Miriam. Regionálne nerovnosti v zdravotnej a sociálnej starostlivosti o seniorov na Slovensku = Regional inequalities of the senior health and social care in Slovakia. In Geographia Cassoviensis, 2021, roč. 15, č. 2, s. 135-149. (2020: 0.158 – SJR, Q4 – SJR). ISSN 1337-6748. Dostupné na: https://doi.org/10.33542/GC2021-2-02 (APVV-15-0184 : STARCI – Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie. APVV-20-0432 : Suburbanizácia: Komunita, identita a každodennosť. Vega č. 2/0037/21 : Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 na Slovensku) Typ: ADNB
 • KAIM, Dominik – ZIÓŁKOWSKA, Elzbieta – GRĂDINARU, Simona R – PAZÚR, Róbert. Assessing the suitability of urban-oriented land cover products for mapping rural settlements. In International Journal of Geographical Information Science, 2022, vol. 36, no. 12, p. 2412-2426. (2021: 5.152 – IF, Q1 – JCR, 1.144 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1365-8816. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/13658816.2022.2075877 (VEGA 2/0159/22 : Hodnotenie ekosystémových služieb ich implementácia do strategického plánovania a budúceho vývoja národných parkov a ich zázemia) Typ: ADCA
 • KIDOVÁ, AnnaLEHOTSKÝ, MilanRUSNÁK, MilošLABAŠ, Peter. A Unique Braided-Wandering River in Slovakia: Recent Development and Future of the Belá River. In Landscapes and Landforms of Slovakia. – Cham, Switzerland : Springer, 2022, p. 289-305. ISBN 978-3-030-89292-0. ISSN 2213-2090. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-89293-7_15 (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy) Typ: ABC
 • KIDOVÁ, Anna – RADECKI-PAWLIK, Artur – RUSNÁK, Miloš – PLESIŃSKI, Karol. The impact of the river training on the multi-thread river system as a part of the Natura 2000 protected area. In State of geomorphological research in 2022 : Book of abstracts. – Ostrava, Czechia : University of Ostrava, Faculty of Science, 2022, p. 31. ISBN 978-80-7599-313-7. (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy) Typ: AFG
 • KIDOVÁ, Anna – RADECKI-PAWLIK, Artur – RUSNÁK, Miloš – PLESIŃSKI, Karol. Morphological and hydraulic response of the braided-wandering river to human intervention (the case study of the Belá River,Slovak Carpathians) (ICG2022 – 10th International Conference on Geomorphology. Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy) Typ: GHG
 • KIDOVÁ, AnnaRUSNÁK, Miloš – BABEJ, Ján – BARANČOK, Peter – MÁČKA, Zdeněk. Structure and dynamics of the Riparian vegetation on the braided-wandering Belá River [Štruktúra a dynamika brehovej vegetácie divočiacej a migrujúcej rieky Belá]. In RIPA-1 : First International Conference on Riparian Ecosystems Science and Management : BOOK OF ABSTRACTS. – Bratislava, 2022, p. non. Dostupné na internete: https://converges.eu/wp-content/uploads/2022/04/book_abstract_ripa1.pdf (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy. RIPA-1 : First International Conference on Riparian Ecosystems Science and Management) Typ: GII
 • KOPECKÁ, MonikaSZATMÁRI, Daniel. Diverzita poľnohospodárskej krajiny SR z aspektu Zelenej dohody EÚ. In VIII. Ekologické dni : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. – Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2022, s. 13. ISBN 978-80-89325-30-6. (Vega č. 2/0023/19 : Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny. Ekologické dni : Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska) Typ: AFH
 • KOSTILNIKOVA, Katarina – MATLOVIČOVÁ, Kvetoslava – DEMKOVA, Michaela – MOCAK, Peter – MISHRA, Prabuddh K – BUJDOSO, Zoltán – MATLOVIČ, René – ZAWLINSKA, Bernadetta. Slow Travel in Tourism – an Outline of Conceptual Frameworks: Potential and Limits in the Context of Post-pandemic Recovery. In Geojournal of Tourism and Geosites, 2022, vol. 42, p. 751-758. (2021: 0.332 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2065-0817. Dostupné na: https://doi.org/10.30892/gtg.422spl14-885 Typ: ADMB
 • KRIŽAN, František – BILKOVÁ, Kristína. The transformation of Slovak retail. In KUNC, Josef et al. Thirty Years of Retail Transformation in V4 Countries. – Poland : De Gruyter, 2022, p. 53-74. ISBN 978-83-67405-05-8. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/9788367405065/003 (APVV-20-0302 : Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách) Typ: ABC
 • KRIŽAN, František – KUNC, Jozef – BILKOVÁ, Kristína** – NOVOTNÁ, Markéta. Transformation and Sustainable Development of Shopping Centers: Case of Czech and Slovak Cities. In Sustainability, 2022, vol. 14, art. no. 62, p. 1-19. (2021: 3.889 – IF, Q2 – JCR, 0.664 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2071-1050. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/su14010062 (APVV-20-0302 : Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách) Typ: ADCA
 • KRIŽAN, František – KUNC, Josef – NOVOTNÁ, Markéta – BILKOVÁ, Kristína. Details and differences in retail transformation in the V4 countries: Concluding comments. In KUNC, Josef et al. Thirty Years of Retail Transformation in V4 Countries. – Poland : De Gruyter, 2022, p. 175-178. ISBN 978-83-67405-05-8. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/9788367405065-007 (APVV-20-0302 : Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách) Typ: GII
 • KUNC, Josef** – KRIŽAN, František – NOVOTNÁ, Markéta – BILKOVÁ, Kristína. Social Dimension of Shopping Centers Operation: Managerial Perspectives. In Sustainability, 2022, vol 14., no. 2, art. no. 709. (2021: 3.889 – IF, Q2 – JCR, 0.664 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2071-1050. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/su14020709 (APVV-20-0302 : Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách) Typ: ADCA
 • LABAŠ, PeterKIDOVÁ, Anna. Anthropogenic and environmental impacts on the recent morphological degradation of the meandering Hornád River = Antropogénne a environmentálne vplyvy na recentú morfologickú degradáciu meandrujúceho vodného toku Hornád. In Geografický časopis, 2022, roč. 74, č. 2, s. 159-180. (2021: 0.260 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2022.74.2.08 (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy) Typ: ADNB
 • LABAŠ, PeterKIDOVÁ, AnnaHORÁČKOVÁ, ŠárkaLEHOTSKÝ, MilanRUSNÁK, Miloš. Identification of benches and ledges within the braided-wandering floodplain formation. In State of geomorphological research in 2022 : Book of abstracts. – Ostrava, Czechia : University of Ostrava, Faculty of Science, 2022, p. 43-44. ISBN 978-80-7599-313-7. (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy) Typ: AFG
 • LABAŠ, PeterKIDOVÁ, Anna. Human intervention and flood events as key factors affecting the recent degradation of the Hornád River. In State of geomorphological research in 2022 : Book of abstracts. – Ostrava, Czechia : University of Ostrava, Faculty of Science, 2022, p. 42. ISBN 978-80-7599-313-7. (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy) Typ: AFG
 • LABAŠ, PeterKIDOVÁ, AnnaHORÁČKOVÁ, ŠárkaLEHOTSKÝ, MilanRUSNÁK, Miloš. Geomorphological evolution of the floodplain in mountain environment as a response to environmental changes (case study of the Belá River, Slovak Carpathians) (ICG2022 – 10th International Conference on Geomorphology) Typ: GHG
 • LACIKA, Ján – URBÁNEK, JánLEHOTSKÝ, Milan. Horst Structure and Planation Surfaces—Little Carpathians Mts. In Landscapes and Landforms of Slovakia. – Cham, Switzerland : Springer, 2022, p. 117-136. ISBN 978-3-030-89292-0. ISSN 2213-2090. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-89293-7_7 (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy) Typ: ABC
 • LEHOTSKÝ, Milan – GREGOROVÁ, Bohuslava – HOCHMUTH, Zdenko. The Longest and the Most Symmetrical Mountain Ridge of Slovakia—Low Tatra Mts. In Landscapes and Landforms of Slovakia. – Cham, Switzerland : Springer, 2022, p. 99-116. ISBN 978-3-030-89292-0. ISSN 2213-2090. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-89293-7_6 (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy) Typ: ABC
 • LEHOTSKÝ, MilanRUSNÁK, Miloš. Geomorphological History of Slovak Landscape. In Landscapes and Landforms of Slovakia. – Cham, Switzerland : Springer, 2022, p. 45-60. ISBN 978-3-030-89292-0. ISSN 2213-2090. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-89293-7_4 (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy) Typ: ABC
 • LEHOTSKÝ, Milan – MAGLAY, Juraj – PROCHÁDZKA, Juraj – RUSNÁK, Miloš. Inland Delta and Its Two Large Rivers: Danube Plain, the Danube and Váh Rivers. In Landscapes and Landforms of Slovakia. – Cham, Switzerland : Springer, 2022, p. 235-253. ISBN 978-3-030-89292-0. ISSN 2213-2090. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-89293-7_12 (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy) Typ: ABC
 • LEHOTSKÝ, MilanRUSNÁK, MilošNOVOTNÝ, Ján. Short History of Geomorphological Research and Geomorphological Division of Slovakia. In Landscapes and Landforms of Slovakia. – Cham, Switzerland : Springer, 2022, p. 1-5. ISBN 978-3-030-89292-0. ISSN 2213-2090. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-89293-7_1 Typ: ADMB
 • LEHOTSKÝ, MilanRUSNÁK, MilošHORÁČKOVÁ, Šárka – ŠTEFANIČK, Tomáš – KLEŇ, Jaroslav. Geomorphic-sedimentary adjustment of a river reach with groynes to channel bypassing. In State of geomorphological research in 2022 : Book of abstracts. – Ostrava, Czechia : University of Ostrava, Faculty of Science, 2022, p. 45. ISBN 978-80-7599-313-7. (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy) Typ: AFG
 • Landscapes and Landforms of Slovakia. Eds. Milan Lehotský, Martin Boltižiar. Cham, Switzerland : Springer, 2022. 467 p. World Geomorphological Landscapes. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-89293-7_1. ISBN 978-3-030-89292-0. ISSN 2213-2090 Typ: FAI
 • LEHOTSKÝ, Milan. Introduction. In Landscapes and Landforms of Slovakia. – Cham, Switzerland : Springer, 2022, p. vii. ISBN 978-3-030-89292-0. ISSN 2213-2090. Typ: GII
 • MATLOVIČ, René – MATLOVIČOVÁ, Kvetoslava. Inštitucionalizácia geografie na Univerzite Komenského v Bratislave v rokoch 1922 – 1926 = The Institutionalization of Geography at the Comenius University in Bratislava in 1922 – 1926. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2022, roč. 70, č. 3, s. 403 – 427. (2021: 0.109 – SJR, Q3 – SJR, karentované – CCC). (2022 – Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z – Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2022.70.3.2 (Vega č. 2/0024/21 : Vzťahy paradigiem v slovenskom geografickom myslení: konkurencia, indiferentnosť alebo kooperácia?) Typ: ADDB
 • MATLOVIČ, René – MATLOVIČOVÁ, Kvetoslava. Geographia est via vitae: antropogeograf Jiří Král na Univerzite Komenského v Bratislave. In Česká a slovenská geografie: mezi národní tradicí a mezinárodní relevancí : Sborník abstraktů. – Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2022, s. 111. ISBN 978-80-244-6178-6. (XXV. Kongres České geografické společnosti a 18. Kongres Slovenskej geografickej spoločnosti.) Typ: AFG
 • MICHALEJE, Lukáš. Assessment of the flood risk reduction alternatives in municipalities of the upper. In Geografický časopis, 2021, roč. 73, č. 4, s. 375 – 391. (2020: 0.263 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2021.73.4.20 Typ: ADNB
 • MICHALEJE, Lukáš. Preliminary flood hazard assessment based on detailed LiDAR data. In State of geomorphological research in 2022 : Book of abstracts. – Ostrava, Czechia : University of Ostrava, Faculty of Science, 2022, p. 51. ISBN 978-80-7599-313-7. (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy) Typ: AFG
 • MICHALEJE, LukášRUSNÁK, Miloš. Semi-automatic channel detection based on detailed LiDAR data for preliminary flood hazard assessment. Dostupné na: https://doi.org/0.5194/icg2022-593 (ICG2022 – 10th International Conference on Geomorphology) Typ: GHG
 • MICHÁLEK, Anton. Spatially Differentiated Impacts of Covid-19 on Selected Indicators of Mortality in Slovakia in 2020. In Geographica Pannonica : Department of Geography,Tourism & Hotel Management, 2022, vol. 26, no. 2, p. 112-127. (2021: 0.384 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0354-8724. Dostupné na: https://doi.org/10.5937/gp26-37578 (Vega č. 2/0037/21 : Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 na Slovensku. APVV-20-0302 : Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe) Typ: ADMB
 • MICHÁLEK, Anton. An aetiology of crime in the suburbs: the case study of Bratislava. In Folia geographica : Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy., 2022, roč. 64, č. 1, s. 90-111. (2021: 0.271 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 1336-6157. Dostupné na internete: http://www.foliageographica.sk/unipo/journals/2022-64-1/633 (Vega č. 2/0037/21 : Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 na Slovensku. APVV-20-0302 : Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe) Typ: ADNB
 • MICHNIAK, Daniel – WIĘCKOWSKI, Marek. Vývoj cezhraničnej dopravy v slovensko-poľskom pohraničí z hľadiska rozvoja cestovného ruchu a udržateľnosti. In Česká a slovenská geografie: mezi národní tradicí a mezinárodní relevancí : Sborník abstraktů. – Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2022, s. 113. ISBN 978-80-244-6178-6. (Vega č. 2/0019/21 : Hodnotenie nerovnomerného priestorového rozvoja: príčiny a dôsledky sociálno-ekonomického rastu, stagnácie alebo úpadku vybraných lokalít a regiónov. XXV. Kongres České geografické společnosti a 18. Kongres Slovenskej geografickej spoločnosti.) Typ: AFG
 • MOCÁK, Peter – MATLOVIČOVÁ, Kvetoslava – MATLOVIČ, René – PÉNZES, János – PACHURA, Piotr – MISHRA, Prabuddh K. – KOSTILNÍKOVÁ, Katarína – DEMKOVÁ, Michaela. 15-minute city concept as a sustainable urban development alternative: a brief outline of conceptual frameworks and Slovak cities as a case. In Folia geographica : Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy., 2022, roč. 64, č. 1, s. 69-89. (2021: 0.271 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 1336-6157. Dostupné na internete: http://www.foliageographica.sk/unipo/journals/2022-64-1/629 Typ: ADNB
 • MOHR, Franziska – PAZÚR, Róbert – BÜRGI, Matthias. Combining remote sensing data with local knowledge. In IALE 2022 : Book of abstracts. – Warsaw : Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, 2022, p. 162. ISBN 978-83-61590-99-6. Dostupné na internete: https://www.iale2022.eu/files/iale2021/downloads/news/2022-07-10/IALE2022_Book_of_Abstracts.pdf (IALE 2022 – European Landscape Ecology Congress : online. IALE 2022 – European Landscape Ecology Congress : online) Typ: AFG
 • NAJDENÝ, Roman – KRIŽAN, František** – GURŇÁK, Daniel – BILKOVÁ, Kristína. Buy Domestic? Emerging Food Nationalism in Slovakia. In Tijdschrift Voor Economische en Sociale Geografie, 2022, vol 113, no. 4, p. 382-396. (2021: 4.194 – IF, Q1 – JCR, 0.941 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0040-747X. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/tesg.12517 (APVV-20-0302 : Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe. VEGA 2/0144/22 : Vplyv pandémie COVID-19 na zmeny v spotrebe a jej prejavy v nových vzorcoch správania spotrebiteľov na Slovensku) Typ: ADCA
 • NOVOTNÝ, Ján – CHROBAK-ŽUFFOVÁ, Anna – STRUŚ, Paweł. Geodiversity assessment of the Western Carpathians. In State of geomorphological research in 2022 : Book of abstracts. – Ostrava, Czechia : University of Ostrava, Faculty of Science, 2022, p. 56. ISBN 978-80-7599-313-7. Typ: AFG
 • NOVOTNÝ, Ján. Vplyv litológie a tektoniky na formovanie riečnej siete povodia Oravy. In Česká a slovenská geografie: mezi národní tradicí a mezinárodní relevancí : Sborník abstraktů. – Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2022, s. 119. ISBN 978-80-244-6178-6. (Vega č. 2/0052/21 : Georeliéf – zdroj informácií o tektonickom vývoji Západných Karpát v pliocénno – kvartérnom období. XXV. Kongres České geografické společnosti a 18. Kongres Slovenskej geografickej spoločnosti.) Typ: AFG
 • PLAŠIENKA, Dušan – NOVOTNÝ, Ján. Limestone Klippen Belt—Atypical Landforms in Flysch Uplands. In Landscapes and Landforms of Slovakia. – Cham, Switzerland : Springer, 2022, p. 189-205. ISBN 978-3-030-89292-0. ISSN 2213-2090. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-89293-7_10 (Vega č. 2/0052/21 : Georeliéf – zdroj informácií o tektonickom vývoji Západných Karpát v pliocénno – kvartérnom období) Typ: ABC
 • PROKEŠOVÁ, Roberta**HORÁČKOVÁ, Šárka – SNOPKOVÁ, Zora. Surface runoff response to long-term land use changes: Spatial rearrangement of runoff-generating areas reveals a shift in flash flood drivers. In Science of the Total Environment, 2022, vol. 815, art. no. 151591, p. 1-17. (2021: 10.753 – IF, Q1 – JCR, 1.806 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0048-9697. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.151591 (Vega č. 2/0052/21 : Georeliéf – zdroj informácií o tektonickom vývoji Západných Karpát v pliocénno – kvartérnom období) Typ: ADCA
 • RIŠOVÁ, Katarína. The Role of Residence Location in the Spatio-Temporal Walking Patterns of Adolescents: A Case Study in the Post- Socialist Town of Banská Bystrica (Central Slovakia). In Sociológia – Slovak Sociological Review, 2022, roč. 54, č. 4, s. 352-375. (2021: 0.635 – IF, Q4 – JCR, 0.204 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0049-1225. Dostupné na: https://doi.org/10.31577 Typ: ADDA
 • RIŠOVÁ, Katarína – SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala. Rodové rozdiely v percepcii bezpečia vo vzťahu k podmienkam pre chodcov (schodnosti. In Česká a slovenská geografie: mezi národní tradicí a mezinárodní relevancí : Sborník abstraktů. – Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2022, s. ISBN 978-80-244-6178-6. (XXV. Kongres České geografické společnosti a 18. Kongres Slovenskej geografickej spoločnosti.) Typ: AFG
 • RODRÍGUEZ-GONZÁLEZ, Patricia M.** – ABRAHAM, Eleni – AGUIAR, Francisca – ANDREOLI, Andrea – BALEŽENTIENĖ, Ligita – KIDOVÁ, Anna. Bringing the margin to the focus: 10 challenges for riparian vegetation science and management. In Wiley Interdisciplinary Reviews-Water, 2022, vol. 9, no. 5, art. no. E1604. (2021: 7.428 – IF, Q1 – JCR, 1.839 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2049-1948. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/wat2.1604 Typ: ADCA
 • RUSINKO, Adam – HORÁČKOVÁ, Šárka. Flash flood simulation in the urbanised catchment: A case study of Bratislava–Karlova Ves. In State of geomorphological research in 2022 : Book of abstracts. – Ostrava, Czechia : University of Ostrava, Faculty of Science, 2022, p. 64-65. ISBN 978-80-7599-313-7. (Vega č. 2/0052/21 : Georeliéf – zdroj informácií o tektonickom vývoji Západných Karpát v pliocénno – kvartérnom období) Typ: AFG
 • RUSNÁK, MilošKIDOVÁ, AnnaLEHOTSKÝ, MilanSLÁDEK, Ján. Fluvial Imprints in Flysh Valley Bottoms—Topľa and Ondava Valleys. In Landscapes and Landforms of Slovakia. – Cham, Switzerland : Springer, 2022, p. 307-321. ISBN 978-3-030-89292-0. ISSN 2213-2090. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-89293-7_16 (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy) Typ: ABC
 • RUSNÁK, Miloš**GOGA, TomášMICHALEJE, Lukáš – ŠULC MICHALKOVÁ, Monika – MÁČKA, Zdeněk – BERTALAN, László – KIDOVÁ, Anna. Remote Sensing of Riparian Ecosystems. In Remote Sensing : Open Access Journal, 2022, vol. 14, art. no. 2645, p. 3-32. (2021: 5.349 – IF, Q1 – JCR, 1.283 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2072-4292. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/rs14112645 (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy) Typ: ADCA

  Citations:
  [1.1] KOUTALAKIS, Paschalis – ZAIMES, George N. River Flow Measurements Utilizing UAV-Based Surface Velocimetry and Bathymetry Coupled with Sonar. In HYDROLOGY, 2022, vol. 9, no. 8, art. no. 148. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/hydrology9080148., Registrované v: WOS

 • RUSNÁK, Miloš – MIHÁLIK, Peter – SLÁDEK, Ján. Fluvial habitat assessment using high-resolution 3D models. In State of geomorphological research in 2022 : Book of abstracts. – Ostrava, Czechia : University of Ostrava, Faculty of Science, 2022, p. 66. ISBN 978-80-7599-313-7. (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy) Typ: AFG
 • RUSNÁK, MilošGOGA, TomášKIDOVÁ, AnnaMICHALEJE, Lukáš. Klasifikácia a hodnotenie ripariálnej vegetácie použitím údajov DPZ = Classification and Evaluation of Riparian Vegetation Using Remote Sensing Data. In GeoKARTO 2022 : Zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie konanej 8. – 9. septembra 2022. – Bratislava : Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 2022, s. 53. ISBN 978-80-89060-27-6. (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy) Typ: AFH
 • RUSNÁK, MilošLEHOTSKÝ, MilanKIDOVÁ, Anna – KAŇUK, Ján – ŠAŠAK, JánLABAŠ, PeterMICHALEJE, LukášSLÁDEK, Ján. Sediment transport connectivity and its response in the fluvial ecosystem detected with high-resolution data. Dostupné na: https://doi.org/0.5194/icg2022-250 (ICG2022 – 10th International Conference on Geomorphology) Typ: GHG
 • RUSNÁK, MilošKIDOVÁ, AnnaMICHALEJE, LukášGOGA, Tomáš. Automatic detection of vegetation dynamics by remote sensing in riparian zone of braided-wandering river system. In RIPA-1 : First International Conference on Riparian Ecosystems Science and Management : BOOK OF ABSTRACTS. – Bratislava, 2022, p. non. Dostupné na internete: https://converges.eu/wp-content/uploads/2022/04/book_abstract_ripa1.pdf (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy. RIPA-1 : First International Conference on Riparian Ecosystems Science and Management) Typ: GII
 • SLÁDEK, Ján – VITOVIČ, Ladislav – HOLEC, Juraj – HÓK, Jozef. Results of the Morphotectonics and Fluvial Activity of Intramountain Basins: The Turčianska Kotlina and Žiarska Kotlina Basins. In Landscapes and Landforms of Slovakia. – Cham, Switzerland : Springer, 2022, p. 207-233. ISBN 978-3-030-89292-0. ISSN 2213-2090. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-89293-7_8 (Vega č. 2/0052/21 : Georeliéf – zdroj informácií o tektonickom vývoji Západných Karpát v pliocénno – kvartérnom období) Typ: ABC
 • SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, MichalaŠVEDA, MartinVÝBOŠŤOK, Ján. Bude miesto pre všetky deti? Kapacita predškolských zariadení v Bratislavskom samosprávnom kraji = Will there be a place for all children? Capacity of pre-school facilities in the Bratislava self-governing region. In Geografický časopis, 2021, roč. 73, č. 4, s. 301-322. (2020: 0.263 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2021.73.4.16 (Vega č. 2/0037/21 : Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 na Slovensku. APVV-20-0432 : Suburbanizácia: Komunita, identita a každodennosť) Typ: ADNB
 • SPIŠIAK, Ján** – PROKEŠOVÁ, Roberta – BUTEK, J. – ŠIMONOVÁ, Viera. Neogene Alkali Basalts from Central Slovakia (Ostrá Lúka Lava Complex); Mineralogy and Geochemistry. In Minerals-Basel, 2022, vol. 12, no. 2, p. 195. (2021: 2.818 – IF, Q2 – JCR, 0.522 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2075-163X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/min12020195 Typ: ADCA
 • SZATMÁRI, DanielKOPECKÁ, Monika**FERANEC, Ján. Accuracy Assessment of the Building Height Copernicus Data Layer: A Case Study of Bratislava, Slovakia. In Land, 2022, vol. 11, art. no. 590, p. 3-14. (2021: 3.905 – IF, Q2 – JCR, 0.685 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2073-445X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/land11040590 (Vega č. 2/0023/19 : Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny) Typ: ADCA
 • SZATMÁRI, Daniel**FERANEC, JánKOPECKÁ, Monika – FENCÍK, Róbert – SOUKUP, Tomáš. Land cover data provided by the Copernicus Land Monitoring Service as important sources for thematic cartography. In Abstracts of the International Cartographic Association [elektronický dokument]. – Göttingen : Copernicus Gesellschaft mbH, 2022, 2022, vol. 5, p. 8. ISSN 2570-2106. Požaduje sa internet. Dostupné na internete: https://doi.org/10.5194/ica-abs-5-132-2022 (EuroCarto 2022 – European Cartographic Conference) Typ: AFG
 • SZATMÁRI, DanielKOPECKÁ, MonikaFERANEC, JánGOGA, Tomáš. Abandoned landscapes – possibilities of their identification by application of map data and aerial images in conditions of Slovakia. In Abstracts of the International Cartographic Association. Vol. 3. – 2021, p. non. ISSN 2570-2106. Požaduje sa internet. Dostupné na: https://doi.org/10.5194/ica-abs-3-284-2021 (Vega č. 2/0023/19 : Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny. International Cartographic Conference (ICC 2021)) Typ: AFG
 • SZATMÁRI, DanielFERANEC, JánKOPECKÁ, Monika – FENCÍK, Róbert. Identifikácia rozširovania zástavby Bratislavy aplikáciou vybraných údajov Copernicus = Identification of Urban Expansion in Bratislava by Application of Selected Copernicus Data. In GeoKARTO 2022 : Zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie konanej 8. – 9. septembra 2022. – Bratislava : Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 2022, s. 58. ISBN 978-80-89060-27-6. (Vega č. 2/0023/19 : Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny) Typ: AFH
 • SZÉKELY, VladimírNOVOTNÝ, Ján**. Public transport-disadvantaged rural areas in relation to daily accessibility of regional centre: Case study from Slovakia. In Journal of Rural Studies, 2022, vol. 92, p. 1-16. (2021: 5.157 – IF, Q1 – JCR, 1.292 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0743-0167. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2022.03.015 (Vega č. 2/0019/21 : Hodnotenie nerovnomerného priestorového rozvoja: príčiny a dôsledky sociálno-ekonomického rastu, stagnácie alebo úpadku vybraných lokalít a regiónov) Typ: ADCA
 • SZÉKELY, Vladimír. Fenomén Camino de Santiago: od kresťanskej pútnickej cesty po post-sekulárny produkt cestovného ruchu. In Česká a slovenská geografie: mezi národní tradicí a mezinárodní relevancí : Sborník abstraktů. – Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2022, s. 146. ISBN 978-80-244-6178-6. (Vega č. 2/0019/21 : Hodnotenie nerovnomerného priestorového rozvoja: príčiny a dôsledky sociálno-ekonomického rastu, stagnácie alebo úpadku vybraných lokalít a regiónov. XXV. Kongres České geografické společnosti a 18. Kongres Slovenskej geografickej spoločnosti.) Typ: AFG
 • SZÉKELY, Vladimír. Phenomenon Camino de Santiago: impact of evertourism and pandemic years on discussion about (un)sustainble rural development strategy. In 19th European Rural Development Network Conference : Cooperation and experience of science in support of policies for rural development. – Koszalin – Mielno, Poland : European Rural Development Network (ERDN), 2022, s. 26. (European Rural Development Network Conference) Typ: GII
 • ŠTRBA, Ľubomír – LACIKA, Ján – HUBA, Mikuláš – LIŠČÁK, Pavel – MOLOKÁČ, M. Geoheritage, Historical and Cultural Landscape and Its Protection in Slovakia. In Landscapes and Landforms of Slovakia. – Cham, Switzerland : Springer, 2022, p. 415-436. ISBN 978-3-030-89292-0. ISSN 2213-2090. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-89293-7_21 Typ: ABC
 • ŠVEDA, MartinVÝBOŠŤOK, Ján – GURŇÁK, Daniel. Atlas suburbanizácie Bratislavy. Rec. Novotný ladislav, Bačík Vladimír. 1. vyd. Bratislava : Geografický ústav SAV, 2021. 120 s. ISBN 978-80-89548-10-1 (APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy. APVV-20-0432 : Suburbanizácia: Komunita, identita a každodennosť) Typ: AAB
 • ŠVEDA, MartinSLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala. Modelovanie impedancie vzdialenosti v intraurbánnom priestore Bratislavy s využitím lokalizačných údajov mobilnej siete. In Česká a slovenská geografie: mezi národní tradicí a mezinárodní relevancí : Sborník abstraktů. – Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2022, s. 158. ISBN 978-80-244-6178-6. (XXV. Kongres České geografické společnosti a 18. Kongres Slovenskej geografickej spoločnosti.) Typ: AFG
 • ŠVEDA, MartinVÝBOŠŤOK, JánSLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala. Funkčná regionalizácia Slovenska ako rámec pre optimalizáciu preneseného výkonu štátnej správy. In Česká a slovenská geografie: mezi národní tradicí a mezinárodní relevancí : Sborník abstraktů. – Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2022, s. 159. ISBN 978-80-244-6178-6. (XXV. Kongres České geografické společnosti a 18. Kongres Slovenskej geografickej spoločnosti.) Typ: AFG
 • VÝBOŠŤOK, Ján. Poloha a prírodné pomery. In Hriňová : Monografia mesta. 1. vyd. – Hriňová : mesto Hriňová, 2022, s. ISBN 978-80-570-4115-3. (Vega č. 2/0037/21 : Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 na Slovensku) Typ: BBB
 • VÝBOŠŤOK, Ján. Hospodárstvo na začiatku tretieho milénia : Ekonomické podmienky. In Hriňová : Monografia mesta. Ed. Ján Golian. 1. vyd. – Hriňová : mesto Hriňová, 2022, s. 157-163. ISBN 978-80-570-4115-3. Typ: BEF
 • VÝBOŠŤOK, Ján. Obyvateľstvo po roku 1989 : Dynamika obyvateľstva v ponovembrových rokoch. In Hriňová : Monografia mesta. Ed. Ján Golian. 1. vyd. – Hriňová : mesto Hriňová, 2022, s. 117-123. ISBN 978-80-570-4115-3. Typ: BEF