Publications

Publications in 2020

Publications containing information from an online database of the Central Library of SAS.

Select year reporting publications:
 • BALÁŽOVIČ, Ľuboš – BARKA, Ivan – BUCHA, Tomáš – FERANEC, Ján – GALLAY, Michal – GOGA, Tomáš – HOFIERKA, Jaroslav – KOPECKÁ, MonikaOŤAHEĽ, Ján – PAJTÍK, Jozef – PAPČO, Juraj – PASTOREK, P. – RUSNÁK, Miloš – SAČKOV, I. – SVIČEK, Michal – SZATMÁRI, Daniel – ZVERKOVÁ, A. Remote Sensing. In Space Research in Slovakia 2018 – 2019 : Slovak Academy of Sciences, COSPAR, Slovak National Committee. Eds. Ivan Dorotovič, Ján Feranec. – Hurbanovo : Slovak Central Observatory Hurbanovo, 2020, s. 39-69. ISBN 978-80-89998-09-8. Dostupné na internete: <http://nccospar.saske.sk/REPORT20182019/SPACERESEARCHINSLOVAKIA20182019.pdf>. Typ: BEF
 • BATISTA E SILVA, Filipe – FREIRE, Sérgo – SCHIAVINA, Marcello – ROSINA, Konštantín – MARÍN-HERRERA, Mario Alberto – ZIEMBA, Lukasz – CRAGLIA, Massimo – KOOMEN, Eric – LAVALLE, Carlo. Uncovering temporal changes in Europe´s population density patterns using a data fusion approach. In Nature Communications, 2020, vol. 11, art. no. 4631. (2019: 12.121 – IF, Q1 – JCR, 5.569 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2041-1723. Typ: ADEB
 • BILKOVÁ, KristínaMICHÁLEK, AntonVÝBOŠŤOK, Ján. Príjmy a potravinové púšte : za nákupom na vidieku ďaleko, ale nevadí = Incomes and Food Deserts. In Príjmové nerovnosti a ich prejavy v regiónoch Slovenska. – Bratislava : Veda, 2020, s. 119-144. ISBN 978-80-224-1820-1.(Vega č. 2/0009/18 : Rast a prehlbovanie nerovností na Slovensku a ich vplyv na polarizáciu ľudského rozvoja v regiónoch. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách. APVV-16-0232 : Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti). Typ: ABD
 • BILKOVÁ, Kristína – KRIŽAN, František – PÁCHNIKOVÁ, Lucia. Potravinové púšte sa nachádzajú najmä na východe krajiny. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 39. 6. 2020, č. 123, s. 18. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • BUŠA, Jaroslav** – RUSNÁK, Miloš* – KUŠNIRÁK, Dávid – GREIF, Vladimír – BEDNARIK, Martin – PUTIŠKA, René – DOSTÁL, Ivan – SLÁDEK, Ján – RUSNÁKOVÁ, Daniela. Urban landslide monitoring by combined use of multiple methodologies – a case study on Sv. Anton town, Slovakia. In Physical Geography, 2020, vol. 41, no. 2, p. 169-194. (2019: 1.435 – IF, Q3 – JCR, 0.438 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0272-3646. Dostupné na internete: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02723646.2019.1630232>(Vega č. 2/0098/18 : Recentný laterálny a vertikálny vývoj dien dolín vodných tokov v podmienkach environmentálnych zmien a ich vplyv na ekosystémové služby riečnej krajiny). Typ: ADCA
 • BUŠA, Jaroslav – TORNYAI, Rudolf – BEDNARIK, Martin – GREIF, Vladimír – RUSNÁK, Miloš. Hodnotenie zosuvného hazardu pomocou multivariačnej a bivariačnej štatistickej analýzy v Košickej kotline (Západné Karpaty) = Landslide hazard assessment using bivariate and multivariate statistical analysis in Košická kotlina basin (Western Carpathians). In Geografický časopis, 2019, roč. 71, č. 4, s. 383-405. (2018: 0.216 – SJR, Q3 – SJR). (2019 – SCOPUS). ISSN 0016-7193. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/12201030Busa%20et%20al..pdf>(Vega č. 2/0098/18 : Recentný laterálny a vertikálny vývoj dien dolín vodných tokov v podmienkach environmentálnych zmien a ich vplyv na ekosystémové služby riečnej krajiny. APVV-16-0146 : Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát [Multidisciplinary research of geophysical and structural parameters, and environmental impacts of faults of the Western Carpathians]). Typ: ADNB
 • Space Research in Slovakia 2018 – 2019 : Slovak Academy of Sciences, COSPAR, Slovak National Committee. Eds. Ivan Dorotovič, Ján Feranec. Hurbanovo : Slovak Central Observatory Hurbanovo, 2020. 84 s. ISBN 978-80-89998-09-8. Typ: FAI
 • FALŤAN, Vladimír – PETROVIČ, František – OŤAHEĽ, JánFERANEC, Ján – DRUGA, Michal – HRUŠKA, Matej – NOVÁČEK, Jozef – SOLÁR, Vladimír – MECHUROVÁ, Veronika. Comparison of CORINE Land Cover Data with National Statistics and the Possibility to Record This Data on a Local Scale – Case Studies from Slovakia. In Remote Sensing : Open Access Journal, 2020, vol. 12, no. 15, art. no. 2484. (2019: 4.509 – IF, Q2 – JCR, 1.422 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2072-4292. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2072-4292/12/15/2484>(Vega č. 2/0023/19 : Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny). Typ: ADCA
 • FERANEC, JánSZATMÁRI, Daniel – SOUKUP, Tomáš. Údaje o krajinnej pokrývke získané v rámci európskych environmentálnych monitorovacích programov – zdroj pre tematickú kartografiu. In NOVOTNÝ, Ladislav. GeoKARTO 2020 : zborník abstraktov z konferencie konanej 10. – 11. septembra 2020. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – ŠafárikPress, 2020, s. 17-18. ISBN 978-80-8152-887-3.(APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny). Typ: AFH
 • FERANEC, Ján. Prístupová cesta Slovenskej republiky do Európskej vesmírnej agentúry. Rec. Ján Slezák, Ján Svoreň. In Slovenské vesmírne odysey : (spomienky a prognózy pri príležitosti 20. výročia slovenského letu na stanicu Mir). Eds. Štefan Luby, Branislav Peťko ; rec. Ján Slezák, Ján Svoreň. – Bratislava : Veda, 2020, s. 89-102. ISBN 978-80-224-1803-4. Typ: BEF
 • FERANEC, Ján. Current land cover/land use (LC/LU) activities in the Institute of Geography, Slovak Academy of Science (IG SAS) in Bratislava, Slovak Republik. In IGU-LUCC Newsletter, 2020, no. 20, p. 20. ISSN 1345-4196. Typ: GII
 • GOGA, TomášFERANEC, Ján – BUCHA, Tomáš – RUSNÁK, Miloš – SAČKOV, I. – BARKA, Ivan – KOPECKÁ, Monika – PAPČO, Juraj – OŤAHEĽ, JánSZATMÁRI, DanielPAZÚR, Róbert – SEDLIAK, Maroš – PAJTÍK, Jozef – VLADOVIČ, Jozef. A Review of the Application of Remote Sensing Data for Abandoned Agricultural Land Identification with Focus on Central and Eastern Europe. In Remote Sensing : Open Access Journal, 2019, vol. 11, no. 23, art. no. 2759. (2018: 4.118 – IF, Q1 – JCR, 1.430 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2019 – Current Contents). ISSN 2072-4292. Typ: ADCA

  Citations:
  [1.2] DENISOV, P.V., KASHNITSKIY, A.V., LOUPIAN, E.A., SEREDA, I.I, et al. Assessment of arable landds use in the VEGA satellite monitoring services on the example of Primorsky Krai, Russia. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. ISSN 1755-1307, 2020, vol. 547, 012005., Registrované v: SCOPUS

  [1.2] KHOLIFAH, S. N. – MANDALA, M. – INDARTO, I. – PUTRA, B. T.W. Preliminary Study on the use of Sentinel-2A Image for Mapping of Dry Marginal Agricultural Land. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. ISSN 1755-1307, 2020, vol. 515, 1, 012002., Registrované v: SCOPUS

  [1.2] YANG, Tong – GUO, Xudong – YU, Xiao – WANG, Xiaofan – HAN, Shengqi. Monitoring and Modelling Abandoned Agricultural Land Based on Multisource Data Integration. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. ISSN 1755-1307, 2020, vol. 555, no. 1, art. no. 012071., Registrované v: SCOPUS

 • GOGA, TomášSZATMÁRI, DanielFERANEC, Ján – PAPČO, Juraj. Abandoned Agricultural Land Identification Using Object-based Approach and Sentinel Data in the Danubian Lowland, Slovakia. In The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Science – ISPRS Archives, 2020, vol. 43-B3, p. 1539-1545. (2019: 0.367 – SJR). ISSN 1682-1750.(Vega č. 2/0023/19 : Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny). Typ: ADMB
 • GOGA, TomášSZATMÁRI, DanielFERANEC, JánKOPECKÁ, MonikaRUSNÁK, Miloš. Identifikácia spustnutej poľnohospodárskej pôdy s využitím objektovo-orientovanej klasifikácie. In NOVOTNÝ, Ladislav. GeoKARTO 2020 : zborník abstraktov z konferencie konanej 10. – 11. septembra 2020. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – ŠafárikPress, 2020, s. 20. ISBN 978-80-8152-887-3.(Vega č. 2/0023/19 : Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny). Typ: AFH
 • HENCELOVÁ, Petra – BILKOVÁ, Kristína. Stolovanie v komunitných záhradách: nová výzva alternatívnej spotreby. Rec. A. Dubcová, M. Horňák. In KRIŽAN, František. Kde nakupujeme, čo nakupujeme a prečo nakupujeme : lokality maloobchodu a spotreby a správanie spotrebiteľov. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 203-216. ISBN 978-80-223-4861-4.(APVV-16-0232 : Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách). Typ: ABD
 • HENCELOVÁ, Petra – KRIŽAN, František – BILKOVÁ, Kristína. Farmárske trhy v Bratislave : ilúzie vs. realita. Rec. A. Dubcová, M. Horňák. In KRIŽAN, František. Kde nakupujeme, čo nakupujeme a prečo nakupujeme : lokality maloobchodu a spotreby a správanie spotrebiteľov. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 189-201. ISBN 978-80-223-4861-4.(APVV-16-0232 : Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách). Typ: ABD
 • HENCELOVÁ, Petra – KRIŽAN, František – BILKOVÁ, Kristína. Klasifikácia a funkcia komunitných záhrad v meste (prípadová štúdia z Bratislavy) = Classification and Function of Community Gardens in the City (Case Study from Bratislava). In Sociológia – Slovak Sociological Review, 2020, roč. 52, č. 1, s. 51-81. (2019: 0.796 – IF, Q4 – JCR, 0.413 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0049-1225. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/01300918Hencelova%20-%20Krizan%20-%20Bilkova%201-2020.pdf>(APVV-16-0232 : Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách). Typ: ADDA
 • HOLEC, Juraj** – FERANEC, Ján – ŠŤASTNÝ, Pavel – SZATMÁRI, DanielKOPECKÁ, Monika – GARAJ, Marcel. Evolution and assessment of urban heat island between the years 1998 and 2016: case study of the cities Bratislava and Trnava in western Slovakia. In Theoretical and Applied Climatology, 2020, vol. 141, iss. 3-4, p. 979–997. (2019: 2.882 – IF, Q2 – JCR, 0.966 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0177-798X. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00704-020-03197-1.pdf>(APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny. Vega č. 2/0023/19 : Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny). Typ: ADCA
 • HUBA, Mikuláš. Ochrana prírody, krajiny a životného prostredia a jej spoločenská reflexia na Slovensku v r. 1990 – 2020 = Protection of nature, landscape and environment and its social reflection in Slovakia in 1990 – 2020. In Envigogika, 2020, roč. 15, č. 1, [s. 1-20]. ISSN 1802-3061. Názov z webovej stránky časopisu. Požaduje sa internet. Dostupné na internete: <https://envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/605>(Vega č. 2/0013/18 : Hodnotenie transformácie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity kultúrnej krajiny Slovenska (na príklade vybraných území)). Typ: ADEB
 • HUBA, Mikuláš – KUBIŠOVÁ, Katarína. Aleje a stromoradia ako významné krajinotvorné prvky. In Miznúca krajina a my. – Bratislava : Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v Slovenskej republike, 2020, s. 215-252. ISBN 978-80-970522-5-6.(Vega č. 2/0013/18 : Hodnotenie transformácie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity kultúrnej krajiny Slovenska (na príklade vybraných území)). Typ: AEDA
 • HUBA, Mikuláš. (Seba)reflexia ochrancov prírody a krajiny v prostredí Slovenského ochranárskeho snemu. In O Slovensku otvorene a nahlas: ochranárske SOS. – Bratislava : Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v spolupráci so Slovenským ochranárskym snemom, 2019, s. 223-252. ISBN 978-80-970522-4-9.(Vega č. 2/0013/18 : Hodnotenie transformácie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity kultúrnej krajiny Slovenska (na príklade vybraných území)). Typ: BBB
 • HUBA, Mikuláš. Príbeh Bratislavy/nahlas a prednovembrového bratislavského ochranárstva v širšom dobovom kontexte. In Príbehy 20. storočia, 2020, roč. 3, č. 2, s. 80-89. ISSN 2585-9048. Typ: BDF
 • HUBA, Mikuláš. Volám sa Greta a chodím do deviatej triedy. In SME, 2020, roč. 28, č. 153, príloha Magazín o knihách, s. 18. ISSN 1335-440X. Recenzia na: Scény zo srdca / Ernman, M. et al. – Literárna bašta, 2020. – ISBN 9788099944085. Typ: EDI
 • O Slovensku otvorene a nahlas: ochranárske SOS. Zost. Mikuláš Huba, Ľubica Trubíniová. Bratislava : Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v spolupráci so Slovenským ochranárskym snemom, 2019. 253 s. ISBN 978-80-970522-4-9. Typ: FAI

  Citations:
  [6] LACINOVÁ, Ľuba. SOS! Otvorene a nahlas o Slovensku: kniha týždňa. In Pravda, roč. 30, príloha Víkend (11.1.2020), s. 44. ISSN 1335-4051.

 • Miznúca krajina a my. Editor + autor Mikuláš Huba ; rec. J. Lacika, J. Szöllös. Bratislava : Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v Slovenskej republike, 2020. 342 s. ISBN 978-80-970522-5-6(Vega č. 2/0013/18 : Hodnotenie transformácie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity kultúrnej krajiny Slovenska (na príklade vybraných území)). Typ: FAI
 • HUBA, Mikuláš – MIKO, Ladislav. Potrebujeme zásadne ozdraviť našu krajinu. In Krásy Slovenska, 2020, roč. 97, č. 1-2, s. 4-7. ISSN 0323-0643. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Čo strany núkajú životnému prostrediu : rebríček strán z hľadiska environmentálnych politík. In SME, 2020, roč. 28, č. 35, s. 11. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš – BARÁT, Andrej. Huba: Nesnažíme sa zvrátiť katastrofu. Práve naopak. In Pravda, 2020, roč. XXX, č. 38, príloha Víkend, s.14-16. ISSN 1335-4051. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Sú veci, o ktoré stojí za to sa usilovať : podľa Erazima Koháka bol masarykovský ideál vyznaním viery. In SME, 2020, roč. 28, č. 44, príloha Fórum, s. 11-12. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Aký bude program pre životné prostredie : úspešná vláda musí spolupracovať s verejnosťou. In SME, 2020, roč. 28, č. 67, s. 19. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Kríza ako výzva na zelenú obnovu : čo dlhoroční ochranári privítali a čo im stále chýba. In SME, 2020, roč. 28, č. 94, s. 9. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Vyhodení nech sa vrátia : Ministerstvo životného prostredia by malo iniciovať návrat svojich neoprávnene "odídených" zamestnancov. In SME, 2020, roč. 28, č. 129, s. 13. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Koronavírus predstavuje nádej na novú spoločenskú zmluvu. In SME, 2020, 7. 4., komentáre online. ISSN 1335-440X. Dostupné na internete: <https://komentare.sme.sk/c/22370698/koronavirus-predstavuje-nadej-na-novu-spolocensku-zmluvu.html>. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Prečo sme pri korone vedcom uverili a pri klíme nie? : čelíme ultimátu, a preto uvažujme a konajme. In SME, 2020, roč. 28, č. 144, s. 11. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Muránska planina a my. In SME, 2020, roč. 28, č. 195, príloha Kultúrny život, s. XI. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Pozor na zbytočné a škodlivé projekty : prísľub bezprecedentných zdrojov z Bruselu je unikátna záležitosť a zároveň obrovské riziko. In SME, 2020, roč. 28, č. 188, s. 9. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Asi posledná šanca odčiniť staré hriechy : environmentálne záťaže vznikli v minulosti, ale sú hrozbou pre súčasnosť i pre budúcnosť. In SME, 2020, roč. 28, č. 232, s. 9. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Dokedy bude slovo developer nadávkou? : nové Lido bude príležitosťou rehabilitovať povesť developerov. In SME, 2020, roč. 28, č. 242, s. 9. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • IRA, VladimírMATLOVIČ, René. Wyzwania dla przyszłych kierunków rozwoju geografii człowieka. In Przegląd Geograficzny : Polish Geographical Review, 2019, vol. 91, spec. issue, p. 77-84. (2018: 0.178 – SJR, Q3 – SJR). (2019 – SCOPUS). ISSN 0033-2143.(Vega č. 1/0049/18 : Diskontinuity vo vývoji slovenského geografického myslenia v 20. a 21. storočí: objektívna a subjektívna dimenzia). Typ: ADEB
 • KITA, Pavol – KRIŽAN, František – BILKOVÁ, Kristína – ZEMAN, Milan – SIVIČEK, Tomáš. Comparison of grocery shopping behaviour of Slovak residents on the Slovak-Austrian border: an empirical study – Hainburg and der Donau. In E a M: Ekonomie a Management, 2020, vol. 23, no. 1, p. 215-230. (2019: 1.195 – IF, Q3 – JCR, 0.322 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1212-3609. Dostupné na internete: <https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/154711/EM_1_2020_15.pdf?sequence=1&isAllowed=y>(APVV-16-0232 : Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách). Typ: ADMA
 • KOPECKÁ, MonikaSZATMÁRI, Daniel. Agricultural Landscape Changes based on LPIS Data in the Pezinok and Senec Districts, Slovakia. Rec. M. Šantrůčková, J. Frajer. In Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World. Volume XIV. – Asahikawa : International Geographical Union Commission on Land Use/Cover Change : Hokkaido University of Education, 2019, s. 123-133. ISBN 978-4-907651-15-2. Dostupné na internete: <http://lucc.zrc-sazu.si/Portals/31/Atlases/XIV/atlas_luccXIV_kopecka.pdf>(Vega č. 2/0023/19 : Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny). Typ: ABC
 • KOPECKÁ, Monika. Úspešná reprezentácia Slovenska na medzinárodnom kole súťaže Barbara Petchenik Children´s World Map Competition = Succesful representation of Slovakia in Barbara Petchenik Children´s World Map Competition. In Kartografické listy, 2019, roč. 27, č. 2, s. 90-93. ISSN 1336-5274. Dostupné na internete: <https://gis.fns.uniba.sk/kartografickelisty/archiv/KL27/8.pdf>. Typ: GII
 • KOPECKÁ, Monika. Publications Krajinná pokrývka Slovenska a jej zmeny v období 1990 – 2012. In IGU-LUCC Newsletter, 2020, no. 20, p. 16. ISSN 1345-4196. Typ: GII
 • KRIŽAN, František – KUNC, Josef – BILKOVÁ, Kristína. Mestský maloobchod : katedrály spotreby. Rec. A. Dubcová, M. Horňák. In KRIŽAN, František. Kde nakupujeme, čo nakupujeme a prečo nakupujeme : lokality maloobchodu a spotreby a správanie spotrebiteľov. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 95-114. ISBN 978-80-223-4861-4.(APVV-16-0232 : Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách). Typ: ABD
 • KRIŽAN, František – BILKOVÁ, Kristína – HENCELOVÁ, Petra. Maloobchod a spotreba. Rec. A. Dubcová, J. Kita, J. Kunc. In GURŇÁK, Daniel. 30 rokov transformácie Slovenska. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, s. 309-336. ISBN 978-80-223-4859-1.(APVV-16-0232 : Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách). Typ: ABD
 • KRIŽAN, František – ČULÁKOVÁ, Katarína – KITA, Pavol – BILKOVÁ, Kristína – BARLÍK, Peter – HENCELOVÁ, Petra. Percepcie spotrebiteľov na SMS marketing: prípadová štúdia z darčekovej predajne v Hlohovci = Consumers Perceptions on SMS Marketing: Case Study from a Gift Shop in Hlohovec. In Ekonomické rozhľady, 2020, roč. 49, č. 2, s. 107-120. ISSN 0323-262X. Dostupné na internete: <https://euba.sk/www_write/files/SK/ekonomicke-rozhlady/2020/er2_2020_krizan_et_al_fulltext.pdf>(APVV-16-0232 : Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách). Typ: ADFB
 • KRIŽAN, František – BARLÍK, Peter – BILKOVÁ, Kristína – HENCELOVÁ, Petra. Delimitácia intraurbánnej nákupnej zóny na základe mobilných dát: prípadová štúdia Avion Shopping Parku (Bratislava) = Delimitation of intraurban trade areas based on mobile data: case study of Avion Shopping Park (Bratislava). In Studia commercialia Bratislavensia, 2020, č. 44, s. 140-149. ISSN 1337-7493. Dostupné na internete: <https://of.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/scb/vydane-cisla/2020-02/scb0220_krizan-barlik-bilkova-hencelova.pdf>(APVV-16-0232 : Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách). Typ: ADFB
 • LABAŠ, PeterKIDOVÁ, Anna. Kvantifikácia morfologických zmien vodného toku Hornád na základe historických máp a letieckých snímok. In NOVOTNÝ, Ladislav. GeoKARTO 2020 : zborník abstraktov z konferencie konanej 10. – 11. septembra 2020. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – ŠafárikPress, 2020, s. 34. ISBN 978-80-8152-887-3. Typ: AFH
 • MALÝ, Jiří – DVOŘÁK, Petr – ŠUŠKA, Pavel. Multiple transformations of post-socialist cities: Multiple outcomes? In Cities, 2020, vol. 107, art. no. 102901. (2019: 4.802 – IF, Q1 – JCR, 1.606 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0264-2751.(APVV-15-0184 : STARCI – Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie). Typ: ADEB
 • MATLOVIČ, René** – MATLOVIČOVÁ, Kvetoslava – VLČKOVÁ, Viera. Language of Rusyns in Slovakia: Controversies, Vagaries, and Rivalry of Codification Discourses. In Handbook of the Changing World Language Map. – Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2020, p. 1155-1170. ISBN 978-3-030-02437-6. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-030-02438-3_61>(Vega č. 1/0049/18 : Diskontinuity vo vývoji slovenského geografického myslenia v 20. a 21. storočí: objektívna a subjektívna dimenzia). Typ: ABC
 • MATLOVIČ, René** – MATLOVIČOVÁ, Kvetoslava. First and second order discontinuities in world geographical thought and their primary reception in Slovak geography. In Folia geographica, 2020, roč. 62, no. 1, s. 52-76. (2019: 0.198 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 1336-6157. Dostupné na internete: <unipo.sk/public/media/36024/556-FIRST%20AND%20SECOND%20ORDER%20DISCONTINUITIES%20IN%20WORLD%20GEOGRAPHICAL%20FIRST%20AND%20SECOND%20ORDER%20DISCONTINUITIES%20IN%20WORLD%20GEOGRAPHICAL.pdf>(Vega č. 1/0049/18 : Diskontinuity vo vývoji slovenského geografického myslenia v 20. a 21. storočí: objektívna a subjektívna dimenzia). Typ: ADNB

  Citations:
  [2.1] SAFAROV, Ruslan Z. – SHOMANOVA, Zhanat K. – NOSSENKO, Yuriy G. – BERDENOV, Zharas G. – BEXEITOVA, Zhuldyz B. – SHOMANOV, Adai S. – MANSUROVA, Madina. Solving of classification problem in spatial analysis applying the technology of gradient boosting catboost. In FOLIA GEOGRAPHICA. ISSN 1336-6157, 2020, vol. 62, no. 1, p. 112-126., Registrované v: WOS

 • MICEK, Ondrej – FERANEC, Ján – ŠTYCH, Přemysl. Land Use/Land Cover Data of the Urban Atlas und the Cadastre of Real Estate: an Evaluation Study in the Prague Metropolitan Region. In Land, 2020, vol. 9, no. 5, art. no. 153 [s. 1-27]. (2019: 2.429 – IF, Q2 – JCR, 0.717 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2073-445X.(APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny. Vega č. 2/0023/19 : Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny). Typ: ADCA
 • MICHALEJE, Lukáš. Problematika hodnotenia povodňového ohrozenia na základe DMR 3.5. In NOVOTNÝ, Ladislav. GeoKARTO 2020 : zborník abstraktov z konferencie konanej 10. – 11. septembra 2020. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – ŠafárikPress, 2020, s. 35. ISBN 978-80-8152-887-3. Typ: AFH
 • MICHÁLEK, Anton. Regionálne príjmové nerovnosti na Slovensku = Regional Income Inequality in Slovakia. In Príjmové nerovnosti a ich prejavy v regiónoch Slovenska. – Bratislava : Veda, 2020, s. 27-40. ISBN 978-80-224-1820-1.(Vega č. 2/0009/18 : Rast a prehlbovanie nerovností na Slovensku a ich vplyv na polarizáciu ľudského rozvoja v regiónoch. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách). Typ: ABD
 • MICHÁLEK, AntonPODOLÁK, Peter. Príjmy a migrácie = Income and Migration. In Príjmové nerovnosti a ich prejavy v regiónoch Slovenska. – Bratislava : Veda, 2020, s. 41-55. ISBN 978-80-224-1820-1.(Vega č. 2/0009/18 : Rast a prehlbovanie nerovností na Slovensku a ich vplyv na polarizáciu ľudského rozvoja v regiónoch. APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy). Typ: ABD
 • MICHÁLEK, AntonVÝBOŠŤOK, Ján. Príjmové nerovnosti v krajinách EÚ a na Slovensku : v kontexte ekonomického vývoja a chudoby = Income Inequalities in EU and Slovakia. In Príjmové nerovnosti a ich prejavy v regiónoch Slovenska. – Bratislava : Veda, 2020, s. 10-26. ISBN 978-80-224-1820-1.(Vega č. 2/0009/18 : Rast a prehlbovanie nerovností na Slovensku a ich vplyv na polarizáciu ľudského rozvoja v regiónoch). Typ: ABD
 • MICHÁLEK, Anton. Príjmy a ľudský rozvoj = Income and Human Development. In Príjmové nerovnosti a ich prejavy v regiónoch Slovenska. – Bratislava : Veda, 2020, s. 56-73. ISBN 978-80-224-1820-1.(Vega č. 2/0009/18 : Rast a prehlbovanie nerovností na Slovensku a ich vplyv na polarizáciu ľudského rozvoja v regiónoch. APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy). Typ: ABD
 • MICHÁLEK, AntonVÝBOŠŤOK, Ján. Príjmy a suburbanizácia = Income and Suburbanization. In Príjmové nerovnosti a ich prejavy v regiónoch Slovenska. – Bratislava : Veda, 2020, s. 94-118. ISBN 978-80-224-1820-1.(Vega č. 2/0009/18 : Rast a prehlbovanie nerovností na Slovensku a ich vplyv na polarizáciu ľudského rozvoja v regiónoch. APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy). Typ: ABD
 • MICHÁLEK, AntonPODOLÁK, Peter. Príjmy a kardiovaskulárne choroby = Income and Cardiovascular Disease. In Príjmové nerovnosti a ich prejavy v regiónoch Slovenska. – Bratislava : Veda, 2020, s. 74-93. ISBN 978-80-224-1820-1.(Vega č. 2/0009/18 : Rast a prehlbovanie nerovností na Slovensku a ich vplyv na polarizáciu ľudského rozvoja v regiónoch). Typ: ABD
 • MICHÁLEK, Anton. Sociálne disparity a chudoba. Rec. A. Dubcová, J. Kita, J. Kunc. In GURŇÁK, Daniel. 30 rokov transformácie Slovenska. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, s. 369-392. ISBN 978-80-223-4859-1.(Vega č. 2/0009/18 : Rast a prehlbovanie nerovností na Slovensku a ich vplyv na polarizáciu ľudského rozvoja v regiónoch). Typ: ABD
 • Príjmové nerovnosti a ich prejavy v regiónoch Slovenska = Income inequality and their effects in regions of Slovakia. Editor+autor Anton Michálek ; rec. J. Kunc, D. Gerbery, F. Križan. Bratislava : Veda, 2020. 168 s. ISBN 978-80-224-1820-1. Typ: FAI
 • MICHNIAK, Daniel. Transport-related problems of Bratislava city and its suburban region. In Przegląd Geograficzny : Polish Geographical Review, 2020, vol. 92, no. 2, p. 213-226. (2019: 0.179 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0033-2143. Dostupné na internete: <https://rcin.org.pl/igipz/dlibra/publication/162480/edition/132012/content>(APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy. Vega č. 2/0095/18 : Evolúcia lokalít a regiónov: nové teoretické a empirické prístupy k porozumeniu priestorových rozvojových paradigiem). Typ: ADMB
 • MILÁČKOVÁ, Miriam – ĎURČEK, Pavol. Mapovanie URA (uzavretých rezidenčných areálov) v priestore mesta Bratislava. In NOVOTNÝ, Ladislav. GeoKARTO 2020 : zborník abstraktov z konferencie konanej 10. – 11. septembra 2020. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – ŠafárikPress, 2020, s. 36-37. ISBN 978-80-8152-887-3.(Vega č. 2/0009/18 : Rast a prehlbovanie nerovností na Slovensku a ich vplyv na polarizáciu ľudského rozvoja v regiónoch). Typ: AFH
 • OPRAVIL, Šimon – BILKOVÁ, Kristína – KRIŽAN, František – HENCELOVÁ, Petra. Identifikácia potravinových púští na vidieku. Rec. A. Dubcová, M. Horňák. In KRIŽAN, František. Kde nakupujeme, čo nakupujeme a prečo nakupujeme : lokality maloobchodu a spotreby a správanie spotrebiteľov. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 75-94. ISBN 978-80-223-4861-4.(APVV-16-0232 : Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách). Typ: ABD
 • OŤAHEĽ, JánMATLOVIČ, René – MATLOVIČOVÁ, Kvetoslava – MICHAELI, Eva – VILČEK, Jozef. Critical approaches, integration of research and relevance of geography. In Geografický časopis, 2019, roč. 71, č. 4, s. 341-361. (2018: 0.216 – SJR, Q3 – SJR). (2019 – SCOPUS). ISSN 0016-7193. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/12200933Otahel%20et%20al..pdf>(Vega č. 1/0049/18 : Diskontinuity vo vývoji slovenského geografického myslenia v 20. a 21. storočí: objektívna a subjektívna dimenzia). Typ: ADNB
 • OŤAHEĽ, Ján – SOLÁR, Vladimír – MATLOVIČ, René – KROKUSOVÁ, Juliana – PAZÚROVÁ, Zuzana – IVANOVÁ, Monika. Prímestská krajina: analýza premien vplyvom suburbanizačných procesov v zázemí Prešova = Suburban landscape: Analysis of manifestation of suburbanization in the hinterland of Prešov. In Geografický časopis, 2020, roč. 72, č. 2, s. 131-156. (2019: 0.221 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/06291114Otahel%20et%20al..pdf>. Typ: ADNB
 • PAZÚR, Róbert – LIESKOVSKÝ, Juraj – BÜRGI, Matthias – MÜLLER, Daniel – LIESKOVSKÝ, Tibor – ZHANG, Zhen – PRISHCHEPOV, Alexander V. Abandonment and Recultivation of Agricultural Lands in Slovakia – Patterns and Determinants from the Past to the Future. In Land, 2020, vol. 9, no. 9, art. no. 316. (2019: 2.429 – IF, Q2 – JCR, 0.717 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2073-445X. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2073-445X/9/9/316>(Vega č. 2/0023/19 : Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny. APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia). Typ: ADEB
 • PROKEŠOVÁ, Roberta. Reakcia fluviálneho georeliéfu na tektonický impulz: morfometrický odhad veku zdvihu (prípadová štúdia z oblasti Západných Karpát) = Fluvial landscape response to tectonic pertubation: Age estimate of surface uplift based on morphometric indices (case study from the Western Carpathians). In Geografický časopis, 2020, roč. 72, č. 3, s. 293-313. (2019: 0.221 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/10011003Prokesova.pdf>(Vega č. 2/0098/18 : Recentný laterálny a vertikálny vývoj dien dolín vodných tokov v podmienkach environmentálnych zmien a ich vplyv na ekosystémové služby riečnej krajiny). Typ: ADNB
 • RIŠOVÁ, Katarína** – SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala. Gender differences in a walking environment safety perception: A case study in a small town of Banská Bystrica (Slovakia). In Journal of Transport Geography, 2020, vol. 85, art. no. 102723. (2019: 3.834 – IF, Q1 – JCR, 1.777 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0966-6923.(Vega č. 1/0049/18 : Diskontinuity vo vývoji slovenského geografického myslenia v 20. a 21. storočí: objektívna a subjektívna dimenzia. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách). Typ: ADCA
 • RIŠOVÁ, Katarína. Úloha geografie vo výskume udržateľnej mestskej mobility = The role of geography in the sustainable urban mobility research. In Geografická revue, 2019, vol. 15, no. 2, s. 4-16. ISSN 1336-7072. Dostupné na internete: <https://www.fpv.umb.sk/geo-revue/publikovane-cisla/2019/2-2019/2019-15-2-4-16.html>(Vega č. 1/0049/18 : Diskontinuity vo vývoji slovenského geografického myslenia v 20. a 21. storočí: objektívna a subjektívna dimenzia). Typ: ADFB
 • RIŠOVÁ, Katarína. Walkability research: concept, methods and a critical review of post-socialist studies. In Geografický časopis, 2020, roč. 72, č. 3, s. 219-242. (2019: 0.221 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/09301354Risova.pdf>(Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách). Typ: ADNB
 • RUSNÁK, Miloš** – KAŇUK, Ján – KIDOVÁ, Anna – ŠAŠAK, Ján – LEHOTSKÝ, Milan – PÖPPL, Ronald – ŠUPINSKÝ, Jozef. Channel and cut-bluff failure connectivity in a river system: Case study of the braided-wandering Belá River, Western Carpathians, Slovakia. In Science of the Total Environment, 2020, vol. 733, art. no. 139409. (2019: 6.551 – IF, Q1 – JCR, 1.661 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0048-9697. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720329260?via%3Dihub>(Vega č. 2/0098/18 : Recentný laterálny a vertikálny vývoj dien dolín vodných tokov v podmienkach environmentálnych zmien a ich vplyv na ekosystémové služby riečnej krajiny). Typ: ADCA
 • RUSNÁK, Miloš – MIHÁLIK, Peter – SLÁDEK, Ján. Automatická klasifikácia dát s vysokým rozlíšením získaných pomocou UAV. In NOVOTNÝ, Ladislav. GeoKARTO 2020 : zborník abstraktov z konferencie konanej 10. – 11. septembra 2020. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – ŠafárikPress, 2020, s. 50. ISBN 978-80-8152-887-3. Typ: AFH
 • RUSNÁKOVÁ, Daniela – KRČMÁŘ, Dávid – RUSNÁK, Miloš. Mestský tepelný ostrov – analýza vzťahu medzi využitím krajiny a teplotou podzemnej vody v Bratislave = Urban heat island – analysis of the relationship between landscape utilization and groundwater temperature in Bratislava. In Geografický časopis, 2020, roč. 72, č. 2., s. 157-171. (2019: 0.221 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/06291140Rusnakova%20et%20al..pdf>. Typ: ADNB
 • SZÉKELY, VladimírNOVOTNÝ, Ján. Geographical context of the registered LEADER Local Action Groups in Slovakia (EU 2014-2020 programming period). Rec. W. Czubak, C.B. Pocol, P. Chmielinski, N. Faccilongo et al. In CAP 2021+: balanced development among the dimensions of rural sustainability. Eds. C.B. Pocol, W. Czubak. – Warsaw : Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute, 2019, p. 32-51. ISSN 2657-4403.(Vega č. 2/0095/18 : Evolúcia lokalít a regiónov: nové teoretické a empirické prístupy k porozumeniu priestorových rozvojových paradigiem). Typ: AFA
 • ŠAŠAK, Ján – GALLAY, Michal – HOFIERKA, Jaroslav – KAŇUK, Ján – RUSNÁK, MilošKIDOVÁ, Anna. Volumetric assessment of river bank erosion using terrestrial laser scanning and high-resolution digital terrain modelling. In Geomorphometry 2020 : conference Proceedings. Eds. M. Alvioli et al. – Roma : Consiglio Nazionale delle Ricerche, 2020, p. 186-189. ISBN 978-88-8080-282-2.(Vega č. 2/0098/18 : Recentný laterálny a vertikálny vývoj dien dolín vodných tokov v podmienkach environmentálnych zmien a ich vplyv na ekosystémové služby riečnej krajiny). Typ: AFC
 • ŠUŠKA, Pavel. Mikloš sa bojí limitov rastu. In SME, 2020, roč. 28, č. 16, s. 8. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • ŠUŠKA, Pavel. Všímajme si skutočné otepľovanie. In SME, 2020, roč. 28, č. 40, s. 8. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • ŠVEDA, Martin – SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala – ZUBRICZKÝ, Gabriel. Bytová výstavba. Rec. A. Dubcová, J. Kita, J. Kunc. In GURŇÁK, Daniel. 30 rokov transformácie Slovenska. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, s. 143-168. ISBN 978-80-223-4859-1.(APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy. Vega č. 2/0009/18 : Rast a prehlbovanie nerovností na Slovensku a ich vplyv na polarizáciu ľudského rozvoja v regiónoch). Typ: ABD
 • VÝBOŠŤOK, JánMICHÁLEK, Anton. Priestorová dimenzia príjmových nerovností: teória, koncepty a metódy = Spatial dimension of income inequality: theories, concepts and methods. In Geografický časopis, 2020, roč. 72, č. 2, s. 107-129. (2019: 0.221 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/05261220Vybostok,%20Michalek.pdf>(Vega č. 2/0009/18 : Rast a prehlbovanie nerovností na Slovensku a ich vplyv na polarizáciu ľudského rozvoja v regiónoch. APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy). Typ: ADNB
 • VÝBOŠŤOK, JánŠVEDA, Martin. Atlas pre 21. storočie: inovatívne prístupy vizualizácie priestorových údajov na príklade suburbanizácie Bratislavy. In NOVOTNÝ, Ladislav. GeoKARTO 2020 : zborník abstraktov z konferencie konanej 10. – 11. septembra 2020. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – ŠafárikPress, 2020, s. 59. ISBN 978-80-8152-887-3.(Vega č. 2/0009/18 : Rast a prehlbovanie nerovností na Slovensku a ich vplyv na polarizáciu ľudského rozvoja v regiónoch. APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy). Typ: AFH
 • VÝBOŠŤOK, Ján. Priestorová divergencia a prehlbovanie nerovností v regiónoch Slovenska = Spatial Divergence and the Deepening of Inequality in Slovak Regions. Bratislava : Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2020. 130 s. Typ: DAI
 • VÝBOŠŤOK, Ján. Spravodlivá nerovnosť? In Quark : magazín pre vedu a techniku, 2020, roč. 26, č. 9. ISSN 1335-4000. Dostupné na internete: <https://www.quark.sk/spravodliva-nerovnost/>. Typ: GII