Staff list

Name / Position E-mail Phone
Afzali, Hamid , M.Sc.

PhD student
geogafza@savba.sk 02/57510215
Beláková, Ľubica Mgr.

administrative staff
geogsekr@savba.sk 02/57510187
Bertovičová, Mariana

Bilková, Kristína Mgr., PhD.

kristina.bilkova@savba.sk 02/57510182
Červenková, Iveta Ing.

administrative staff
cervenkova@up.upsav.sk 02/57510166
Čuláková, Katarína Mgr.

PhD student
geogcula@savba.sk 02/57510214
Facunová, Rút PaedDr.

administrative staff – Editorial Office of Geografický časopis
geogrutf@savba.sk 02/57510207
Feranec, Ján Doc. RNDr., DrSc.

research scientist
feranec@savba.sk 02/57510219
Galbová, Jana

administrative staff
geoggalj@savba.sk 02/57510508
Goga, Tomáš Mgr., PhD.

tomas.goga@savba.sk 02/57510189
Horáčková, Šárka RNDr., PhD.

sarka.horackova@savba.sk 02/57510186
Huba, Mikuláš Prof. RNDr., CSc.

geoghuba@savba.sk
Hudecová, Ivana

administrative staff
geogihud@savba.sk 02/57510234
Hurbánek, Pavol Mgr., PhD.

research scientist
pavolhurbanek@gmail.com
Ira, Vladimír Prof. RNDr., CSc.

senior research worker
geogira@savba.sk 02/57510210
Jančovič, Marián Mgr.

PhD student
geogjanc@savba.sk 02/57510215
Khan, Akhtar Zeb , MS

PhD student
geogkhan@savba.sk 02/57510215
Kidová, Anna Ing., PhD.

research scientist
geogkido@savba.sk 02/57510233
Komorníková, Veronika Ing.

geogkomo@savba.sk 02/57510231
Kopecká, Monika RNDr., PhD.

Head of the Department of Geoinformatics, research scientist
monika.kopecka@savba.sk 02/57510218
Krejčíková, Zuzana Mgr.

librarian
geogkniz@savba.sk 02/57510184
Labaš, Peter Mgr.

PhD student
geoglaba@savba.sk 02/57510215
Lehotský, Milan RNDr., CSc.

research scientist
geogleho@savba.sk 02/57510225
Matlovič, René Prof. RNDr., PhD., LL.M.

geogmatl@savba.sk
Mészárosová, Erika

administrative staff
geogmesz@savba.sk 02/57510236
Michaleje, Lukáš Mgr., PhD.

geoglumi@savba.sk 02/57510212
Michálek, Anton RNDr., CSc.

research scientist
geogami@savba.sk 02/57510237
Michniak, Daniel Mgr., PhD.

Director, research scientist
geogmich@savba.sk 02/57510187
Nagyová, Katarína

administrative staff
geogucty@savba.sk 02/57510235
Nováček, Jozef Ing.

jozef.novacek@gmail.com
Nováková, Magdaléna

administrative staff
geognova@savba.sk 02/57510216
Novotný, Ján Mgr., PhD.

Deputy Director, research scientist
geognovo@savba.sk 02/57510209
Opravil, Šimon Mgr.

PhD student
geogopra@savba.sk 02/57510214
Oťaheľ, Ján Prof. RNDr., CSc.

research scientist
otahel@savba.sk
Pazúr, Róbert Mgr., PhD.

research scientist
geogpazu@savba.sk
Pazúrová, Zuzana Mgr., PhD.

zuzana.pazurova@savba.sk
Polyvach, Kateryna , PhD.

geogpoly@savba.sk 02/57510238
Prochác, Juraj Ing.

02/57510509
Prokešová, Roberta RNDr., PhD.

geogprok@savba.sk
Rišová, Katarína Mgr., PhD.

geogriso@savba.sk 02/57510239
Rosina, Konštantín Mgr., PhD.

konstantin.rosina@savba.sk
Rusnák, Miloš Mgr., PhD.

research scientist
geogmilo@savba.sk 02/57510217
Sládek, Ján Mgr., PhD.

research scientist
geogslad@savba.sk
Sládeková Madajová, Michala Mgr., PhD.

research scientist
geogmada@savba.sk 02/57510239
Solín, Ľubomír RNDr., CSc.

research scientist
solin@savba.sk 02/57510232
Szatmári, Daniel Ing., PhD.

Scientific Secretary, Research Scientist
daniel.szatmari@savba.sk 02/57510208
Székely, Vladimír RNDr., CSc.

research scientist
szekely@savba.sk 02/57510211
Szőllős, Ján RNDr., CSc.

research scientist
szollos@savba.sk
Šellengová, Jana Mgr.

geogsell@savba.sk
Šuška, Pavel Mgr., PhD.

Chairman of the Scientific Board, research scientist
geogsusk@savba.sk 02/57510241
Šveda, Martin Mgr., PhD.

research scientist
geogsved@savba.sk 02/57510236
Vojtek, Matej Doc. RNDr., PhD.

geogvojt@savba.sk
Výbošťok, Ján Mgr., PhD.

post-doctoral research fellow
geogjvyb@savba.sk 02/57510212
Zabadalová, Elena

administrative staff
geogezab@savba.sk 02/57510216