[VOĽBY] Doplňujúce voľby do vedeckej rady Geografického ústavu SAV, v. v. i (aktualizované)

Správna rada Geografického ústavu SAV, v. v. i., v zmysle Volebného a nominačného poriadku na funkciu člena vedeckej rady Geografického ústavu SAV, v. v. i., vyhlasuje doplňujúce voľby do vedeckej rady Geografického ústavu SAV, v. v. i., ktoré sa budú konať dňa 8.11.2022 (utorok) o 10:00.


Všetky zákonné povinnosti súvisiace s vyhlásením doplňujúcich volieb do vedeckej rady GgÚ SAV, v. v. i., sú uvedené v nasledovných dokumentoch:


Zápisnica o priebehu a výsledku doplňujúcich volieb do vedeckej rady Geografického ústavu SAV, v. v. i. zo dňa 8.11.2022 GgÚ SAV, v. v. i. je dostupná na stiahnutie: