Vnútorné predpisy GgÚ SAV, v. v. i.


V zmysle ustanovení § 37 ods. 1 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva Geografický ústav SAV, v. v. i. ako verejná výskumná inštitúcia, tieto vnútorné predpisy:

  1. PDForganizačný poriadok
  2. PDFvolebný a nominačný poriadok na funkciu člena správnej rady
  3. PDFvolebný a nominačný poriadok na funkciu člena vedeckej rady
  4. PDFpracovný poriadok
  5. PDFpravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov

V zmysle ustanovení § 37 ods. 2 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva Geografický ústav SAV, v. v. i. ako verejná výskumná inštitúcia, tieto vnútorné predpisy:

  1. štatút bude doplnený po schválení
  2. PDFpravidlá tvorby rozpočtu