Vnútorné predpisy GgÚ SAV, v. v. i.

DOKUMENTY BUDÚ DOPLNENÉ PO ICH SCHVÁLENÍ

V zmysle ustanovení § 37 ods. 1 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva Geografický ústav SAV, v. v. i. ako verejná výskumná inštitúcia, tieto vnútorné predpisy:
a) organizačný poriadok
b) volebný a nominačný poriadok na funkciu člena správnej rady
c) volebný a nominačný poriadok na funkciu člena vedeckej rady
d) pracovný poriadok
e) pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov
Dátum zverejnenia 7. januára 2022