Doktorandi na letnej škole pre geoinformácie

Naši doktorandi Mgr. Katarína Rišová a Mgr. Ján Výbošťok sa v dňoch 24. až 30. júna 2019 zúčastnili 3. ročníka Geospatial Summer School na Katedre geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci. Hlavnými témami aktuálneho ročníka boli GIScience a mestské prostredie.

Letná škola prebiehala formou teoretických prednášok a vedených praktických cvičení expertmi z rôznych oblastí a pracovísk zameraných na spôsoby získavania a spracovania geopriestorových dát.

Expertmi letnej školy boli Hugo Poelman z Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a urbánnu politiku Európskej komisie (DG REGIO), Paul Longley a Balamurugan Soundararaj z Katedry geografie na University College v Londýne, Jonathan Raper z londýnskej firmy TransportAPI, Damiano Cerrone a Jesús López Baeza z fínsko-estónskej platformy SPIN (Spatial Intelligence) Unit a Vít Voženílek a Jakub Koníček z hosťujúcej katedry.

image-02

Prednáška – Paul Longley

image-01

GIS Lab Olomouc