[DETSKÁ MAPA SVETA] Výsledky súťaže pre rok 2023

Geografický ústav SAV, v. v. i. a Kartografická spoločnosť SR vyhlasujú výsledky súťaže Detská mapa sveta 2023.
V roku 2023 bol v riadnom termíne doručených na adresu organizátora rekordný počet – až 588 súťažných prác! Všetkým zúčastneným vyslovujeme veľké ĎAKUJEME!


Autori / autorky vítazných prác

 • I.kategória (do 6 rokov)
  • 1. miesto: Michaela Mičicová, 3 r. (MŠ Kátov)
 • II.kategória (6-8 rokov)
  • 1. miesto: Laura Boldišová, 7 r. (ZŠ Jilemnického, Žiar nad Hronom)
  • 2. miesto: Katarína Škumátová, 6 r. (MŠ Kalinkovo)
  • 3. miesto: Diana Masláková, 7 r. (ZUŠ Púchov)
 • III.kategória (9-12 rokov)
  • 1. miesto: Sofia Bónová, 12 r. (ZŠ Staničná, Košice)
  • 2. miesto: Viktória Trenčanová, 11 r. (ZŠ a MŠ H. Gavloviča, Pruské)
  • 3. miesto: Klaudia Kulichová, 11 r. (ZŠ Kriváň)
 • IV.kategória (nad 12 rokov)
  • 1. miesto: Nela Korčušková, 14 r. (ZŠ P.O. Hviezdoslava, Trstená)
  • 2. miesto: Laura Kindernajová, 15 r. (ZUŠ Púchov)
  • 3. miesto: Terézia Ostrihoňová, 14 r. (ZŠ Kriváň)

Autori / autorky ocenených prác

II. kategória (9 – 12 rokov): 

Lucia Borecká, 7r., Martinka Polonyová, 7r., Nina Laurová, 8 r., Atrem Paulovič a Adam Laurenčík, 8 r., Alexander Rogáč a David Petrek, 8 r.,

III. kategória (9 – 12 rokov):

Pavol Rybár, 10 r., Dominika Suchánková, 11 r.,  Hugo Gogola, 11r., Natália Kornuciková, 12 r., Kristína Prut-Hlušak, 12 r., Liliena Rybárová, 11 r., Natália Blašková, 11r., Saša Vološinová, 11 r., Olívia Nina Danišová, 12 r., Angelika Oláhová, 11 r., Sofia Sitárová, 12 r., Adela Labajová, 12 r., Kristína Beňačková, 11 r., Veronika Smudová, 11r., Henrieta Černajová, 10 r.,Karin Forgáčová, 10 r., Hana Pevná, 12 r., Ema Hlavová, 12 r., Sára Kureková, 12r., Zoe Veronika Kasza, 11 r., Dominika Šumná a Michaela Kmeťová, 10 a 11 r., Kristyna Anna Fecenkova, 12 r., Ján Šulek, 12 r.

IV. kategória (nad 12 rokov):

Samuel Michálek, 15 r., Katarína Kotlárová, 15 r., Sára Nosčáková, 14 r., Paulína Lešková, 13 r. Bianka Pasierbová, 13r., Katarína Dudáková, 13r., Mária Šáleková, 14 r., Ema Šedíková 14 r., Liliana Ďuricová, 15 r.,  Hana Žgančíková, 13 r., Eliška Chovancová, 14 r., Nina Vaclavíková, 15 r., Laura Svobodová, 15 r., Lucy Emilia Solange Clavier, 13 r.,  Ľudmila Kulichová, 15 r., Lea Vozárová, 13 r., Michaela Mellichová, 14 r., Kristína Uhliariková, 14 r.


Do medzinárodného kola súťaže „Barbara Petchenik Children’s World Map Competition 2023“, organizovanej Medzinárodnou kartografickou asociáciou (ICA), postupujú práce Michaely Mičicovej, Laury Boldišovej, Sofie Bónovej, Viktórie Trenčanovej, Klaudie Kulichovej, a Nely Korčuškovej. Medzinárodné kolo sa uskutoční počas 31. medzinárodnej kartografickej konferencie ICA v dňoch 13. – 18. augusta 2023 v Kapskom Meste v Juhoafrickej republike.


Michaela Mičicová – Spoločne do sveta / TOGETHER TO THE WORLD – 3 roky – MŠ Kátov


Laura Boldišová – I AM SENDING MY WORLDS INTO THE SPACE – 7 rokov – ZŠ Jilemnického, Žiar nad Hronom


Sofia Bónová – KEEP TECHNOLOGY SAFE – 12 rokov – ZŠ Staničná, Košice


Viktória Trenčanová – A BLOSSOMING WORLD – 11 rokov – ZŠ a MŠ H. Gavloviča, Pruské


Klaudia Kulichová – Kvitnúca krása na dlani / BLOOMING BEAUTY OF YOUR HAND – 11 rokov – ZŠ Kriváň


Nela Korčušková – FRAGILE LIKE BUBBLES – 14 rokov – ZŠ P.O. Hviezdoslava, Trstená