Detská mapa sveta 2017

Geografický ústav SAV a Kartografická spoločnosť SR vyhlasujú súťaž Detská mapa sveta 2017.

Viacej info nájdete tu.