Výsledky súťaže Detská mapa sveta 2021

Geografický ústav SAV a Kartografická spoločnosť SR vyhlasujú výsledky súťaže Detská mapa sveta 2021.


Víťazi

 • I.kategória (do 6 rokov)
  • 1. miesto: Alexandra Murányi, 5 r.
  • 2. miesto: Karin Luisa Rybárska, 5 r.
 • II.kategória (6-8 rokov)
  • 1. miesto: Pavol Rybár, 8 r.
  • 2. miesto: Emma Vicenová, 8 r.
  • 3. miesto: Filip Ráchela, 7 r.
 • III.kategória (9-12 rokov)
  • 1. miesto: Mária Šáleková, 12 r.
  • 2. miesto: Hana Žgančíková, 11 r.
  • 3. miesto: Ema Tabačková, 9 r.
 • IV.kategória (nad 12 rokov)
  • 1. miesto: Miriama Radványiová, 15 r.
  • 2. miesto: Timotej Matejko, 14 r.
  • 3. miesto: Monika Kráľová, 14 r.

Ocenené práce

 • Ivana Vyrostková, 11 r.
 • Michal Slivovič 11 r.
 • Timea Haasová, 10 r.
 • Dominik Macák, 12 r.
 • Adela Jankovičová, 14 r.
 • Mária Valúchová, 15 r.
 • Patrik Štofčík, 13 r.
 • Lenka Babulová, 14r.
 • Michal Židek, 14 r.
 • Adam Filo, 15 r.
 • Anett Macáková 13 r.

Do medzinárodného kola súťaže „Barbara Petchenik Children’s World Map Competition 2021“, organizovanej Medzinárodnou kartografickou asociáciou (ICA), postupujú práce Alexandry Murányi, Pavla Rybára, Márie Šálekovej, Miriamy Radványiovej, Timoteja Matejka a Moniky Kráľovej. Medzinárodné kolo sa uskutoční počas 30. medzinárodnej kartografickej konferencie ICA v dňoch 14. – 18. decembra 2021 vo Florencii v Taliansku.


Alexandra Murányi, 5 r., ZUŠ Istrijská, Bratislava – THE MAP OF MY TRIP


Pavol Rybár, 8 r., ZUŠ Rajec – THE MOST IMPORTANT GAME OF CHESS


Mária Šáleková, 12 r., ZUŠ Rajec – SCALING THE MANKIND


Miriama Radványiová, 15 r., ZŠ s MŠ Karola Kuffnera, Sládkovičovo – I PRAY FOR BETTER WORLD


Timotej Matejko, 14 r., ZUŠ Rajec – TO CREATE, OR TO DESTROY, THAT IS THE QUESTION


Monika Kráľová, 14 r., ZUŠ Rajec – TRUE REFLECTION