Výsledky súťaže Detská mapa sveta 2019

Geografický ústav SAV a Kartografická spoločnosť SR vyhlasujú výsledky súťaže Detská mapa sveta 2019.


Víťazi

 • I.kategória (do 6 rokov)
  • 1. miesto: Lucia Grancová, 5 r.
  • 2. miesto: Zuzana Ondková, 5 r.
 • II.kategória (6-8 rokov)
  • 1. miesto:Michaela Madajová, 7 r.
  • 2. miesto: Aliisa Hoffmann, 8 r.
  • 3. miesto:Nela Kochová, 8 r.
 • III.kategória (9-12 rokov)
  • 1. miesto: Mária Šáleková, 10 r.
  • 2. miesto:Timotej Matejko, 12 r.
  • 3. miesto:Kristína Cisáriková, 11 r.
 • IV.kategória (nad 12 rokov)
  • 1. miesto:Margaréta Macková, 13 r.
  • 2. miesto: Lukáš Horník, 15 r.
  • 3. miesto:Katarína Šáleková, 15 r.

Ocenené práce

 • II. kategória (6-8 rokov)
  • Alica Jurková, 7 r.
  • Ľubomír Belán, 8 r.
  • Emma Lajčáková, 8 r.
  • Melánia Katreničová, 8 r.
  • Rebeka Hromadová, 8 r.
  • Laura Lichvárová, 8 r.
  • Ema Grajzingerová, 8 r.
 • III. kategória (9-12 rokov)
  • Monika Kráľová, 12 r.
  • Sofia Kučerová a Hanka Sedliačiková, 12 r.
  • Sofia Pitoňáková, 9r.
  • Samuel Ivan, 11 r.
  • Nina Černická, 11 r.
  • Zuzana Haburajová, 11 r.
  • Jakub Kubík, 10 r.
  • Frederik Tomáš, 10 r.
  • Matej Cinko, 11 r.
  • Klára Kavecká, 12 r.
  • Lukáš Dobeš, 9r.
 • IV. kategória (nad 12 rokov)
  • Viola Muchová, 13 r.
  • Monika Albertová, 14 r.
  • Ester Malackaničová, 14 r.
  • Anna Mária Tkáčová, 14 r.
  • Daša Galliková, 15 r.
  • Lucia Ťažká, 14 r.

Do medzinárodného kola súťaže „Barbara Petchenik Children’s World Map Competition 2019“, organizovanej Medzinárodnou kartografickou asociáciou (ICA), postupujú práce Margaréty Mackovej, Márie Šálekovej, Lukáša Horníka, Timoteja Matejka, Kristíny Cisárikovej a Kataríny Šálekovej. Medzinárodné kolo sa uskutoční počas 29. medzinárodnej kartografickej konferencie ICA v dňoch 15.-20. júla 2019 v Tokiu v Japonsku.


Hodnotacia komisia