CVTI SR digitalizuje a sprístupňuje diela SAV

Centrum vedecko-technických informácií SR v rámci realizácie medzinárodného projektu EODOPEN (eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens) digitalizuje obchodne nedostupné diela vydané Slovenskou akadémiou vied. Medzi prvými zapojenými ústavmi je Geografický ústav SAV. Pre Geografický ústav SAV CVTI SR digitalizuje 51 ročníkov Geografického časopisu a 21 knižných dokumentov medzi ktorými je aj Atlas Slovenskej socialistickej republiky z roku 1980. Všetky naskenované dokumenty budú v priebehu nasledujúcich týždňov sprístupnené verejnosti prostredníctvom Virtuálnej študovne CVTI SR, ktorá zabezpečuje sprístupňovanie digitalizovaných knižničných dokumentov pre štúdium, vedu a výskum.

EODOPEN (eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens) je štvorročný projekt, ktorý je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Kreatívna Európa a podprogramu Kultúra. Jedným z hlavných cieľov projektu online sprístupnenie kníh z 20. a 21. storočia. Partnermi projektu sú inštitúcie z Rakúska, Estónska, Česka, Poľska, Slovenska, Nemecka, Portugalska, Maďarska, Švédska, Slovinska a Litvy. Celkový rozpočet projektu je približne 4 milióny Euro.

.
Materiály Geografického ústavu SAV určené na digitalizáciu.

.
Celkový objem zatiaľ naskenovaných strán, ktoré CVTI SR vyhotovilo pre SAV, je viac ako 10 000.