Článok v októbrovom výbere časopisu Land

Článok nášho kolegu Dr. Pazúra bol vybraný do októbrového výberu časopisu Land (vydavateľstvo MDPI, IF: 2.4).


Príspevok s názvom Abandonment and Recultivation of Agricultural Lands in Slovakia—Patterns and Determinants from the Past to the Future sa zaoberá zmenami poľnohospodárskeho využitia krajiny v kontexte dynamických politicko-spoločenských zmien. Využíva pritom spojenie satelitných snímok s faktormi, ktoré vysvetľujú príčiny zmien poľnohospodárskeho využitia pomocou neparametrických štatistických metód.

Článok analyzuje históriu vývoja poľnohospodárskej politiky na Slovensku v posledných 35 rokov. Jej dynamika poskytuje celosvetovo unikátnu možnosť ilustrácie vplyvu zmien poľnohospodárskej politiky na využitie poľnohospodárskej krajiny. Poznanie faktorov ovplyvňujúcich poľnohospodárske využitie krajiny nadobúda na významnosti v práve v tejto dobe pri prebiehajúcich diskusiách o budúcnosti schém podpory poľnohospodárstva v EÚ.

Článok je voľne dostupný: https://doi.org/10.3390/land9090316