Čestná plaketa SAV Dionýza Štúra

Ocenený pracovník: prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc.
Udelená v roku 2012 za zásluhy v prírodných vedách
Viac informácií na tejto stránke.