9. ročník súťaže o najlepšiu kvalifikačnú prácu

Česká asociácia geomorfologů (ČAG) v spolupráci s Asociáciou slovenských geomorfológov (ASG) vyhlasuje 9. ročník súťaže o najlepšiu kvalifikačnú prácu v odbore geomorfológia pre stupeň bakalárskeho, magisterského aj doktorandského štúdia.
Cieľom súťaže je motivovať študentov k odbornej práci, posilniť prepojenie študentov a odbornej geomorfologickej komunity, propagovať výsledky práce študentov rovnako ako posilniť identitu geomorfologickej komunity ako takej.
Do kategórie bakalárskej a diplomovej práce môžu byť prihlásené iba práce obhájené v roku 2020. Do kategórie dizertačnej práce možno prihlásiť práce obhájené v posledných dvoch rokoch (2019-2020).
Zameranie práce môže siahať od teoretických otázok cez modelovanie a prácu v GIS, až po terénny výskum a mapovanie. Vítané sú tiež aplikované práce (napr. erodologické štúdie atď.).
Termín pre zaslanie prác je 29. január 2021 na adresu skarpich@centrum.cz
Viac informácii nájdete na stránkach ASG pri SAV alebo v tomto dokumente.
.