SÚŤAŽ – Najlepšia kvalifikačná práca

Česká asociácia geomorfologů (ČAG) v spolupráci s Asociáciou slovenských geomorfológov (ASG) vyhlasuje 8. ročník súťaže o najlepšiu kvalifikačnú prácu v odbore geomorfológia pre stupeň bakalárskeho, magisterského aj doktorandského štúdia.
Zameranie práce môže siahať od teoretických otázok cez modelovanie a prácu v GIS, až po terénny výskum a mapovanie. Vítané sú tiež aplikované práce (napr. erodologické štúdie atď.).
Cieľom súťaže je motivovať študentov a/alebo absolventov všetkých stupňov štúdia ku kvalitnej odbornej práci bez ohľadu na to, či chcú zotrvať v akademickej sfére, alebo využiť svoje zručnosti v praxi.
Viac informácii nájdete na stránkach ASG pri SAV alebo v tomto dokumente.
.