[KONFERENCIA] ČAG :: State of geomorphological research in 2023

V dňoch 18. – 21. 4. 2023 sa konala 21. výročná konferencia České Asociace Geomorfologů State of geomorphological research in 2023. Konferenčné priestory boli situované v príjemnom prírodnom prostredí nad mestom Most. História mesta je spojená s povrchovou ťažbou hnedého uhlia a vzájomný vzťah medzi reliéfom a ľudskou spoločnosťou bol aj jednou z hlavných tém konferencie. Rokovanie trvalo dva dni a bolo rozdelené do piatich sekcií (Geomorphology of mass movements; Fluvial geomorphology and natural hazards; Structural geomorphology and palaeogeomorphology; Geophysical applications in geomorphology; Anthropogenic geomorphology, unique landforms) v ktorých odznelo celkovo 20 prednášok. Ďalších viac ako 20 príspevkov bolo prezentovaných v rámci posterovej sekcie. Pozvanú prednášku na tému „Deglaciation of the last North American ice sheet complex“ predniesol Martin Margold z UK v Prahe.
Geografický ústav SAV, v. v. i. bol reprezentovaný tromi príspevkami:

  • Ján Novotný: „The influence of lithology and tectonics on the formation of the river network, the Orava River, Slovakia case study“,
  • Šárka Horáčková: „Semi-automated identification of the Bronze Age burial mounds – hidden anthropogenic landforms in the agricultural landscape“
  • Hamid Afzali: „Using satellite images for dynamic vegetation detection in riverine landscape.“
  • Pohľad na jazero Most – zaplavený priestor opustenej povrchovej bane, v miestach kde sa pôvodne nachádzalo historické jadro mesta Most, ktoré padlo za obeť ťažbe hnedého uhlia

    Ján Novotný počas prezentácie

    Šárka Horáčková