MONOGRAFIA: Atlas suburbanizácie Bratislavy

Šveda, M., Výbošťok, J., Gurňák, D.
ATLAS SUBURBANIZÁCIE BRATISLAVY

Geografický ústav SAV 2021, 120 s.

Atlas suburbanizácie Bratislavy predstavuje suburbanizáciu v zázemí Bratislavy, ktorá je jedným z najdynamickejších procesov v novodobých dejinách Slovenska, v podobe súboru 45 tém spracovaných vo forme máp, grafov a doplňujúceho textu. Suburbanizácia je proces populačného a ekonomického rastu v zázemí miest. Bývanie „za mestom“ priťahuje čoraz väčší počet ľudí, ktorí sa snažia nájsť kvalitné a cenovo dostupné bývanie, pre obyvateľov, ktorí chcú bývať v rodinnom dome, no stále v blízkosti mesta. Príchod nových rezidentov do zázemia však prináša celý rad zmien a z donedávna pokojných prímestských obcí sa postupne stávajú rýchlo rastúce „predmestia“. Atlas približuje tento proces z rôznych perspektív a prostredníctvom rozmanitých vizualizácií dokumentuje premenu zázemia Bratislavy. Popri tradičných tematických mapách, atlas prináša aj početné inovatívne vizualizácie priestorových údajov.