Stav geomorfologického výskumu v roku 2020 – pozvánka na konferenciu

Srdečne Vás pozývame na výročnú medzinárodnú konferenciu Stav geomorfologického výskumu v roku 2020. Podujatie sa organizuje bilaterálne ako spoločná konferencia dvoch významných geomorfologických spoločností: Česká asociácia geomorfológov (ČAG) a Asociácia slovenských geomorfológov (ASG). Okrem toho ČAG oslávi okrúhle 20. výročie stretnutí, ktoré započali v roku 2000. Pre ASG to bude 11. bienálne stretnutie.

Tematický rozsah konferencie sa tradične týka všetkých geomorfologických disciplín, ako aj disciplín príbuzných geovied. Konferencia začne workshopom a vyvrcholí celodennou exkurziou. Veríme, že konferencia bude zaujímavá a inšpirujúca. Tešíme sa na vaše cenné príspevky.

Dokument s prvým cirkulárom môžete nájsť na stránke Asociácie slovenských geomorfológov.

Dôležité termíny:
4. február 2020 – 2. cirkulár s podrobnejšími info k registrácii, abstraktom, konferenčnému poplatku
15. marec 2020 – registrácia, zaslanie abstraktov, konferenčný poplatok
6. apríl 2020 – 3. cirkulár s finálnym konferenčným programom
27. – 28. apríl 2020 – pred konferenčný workshop
28. – 30. apríl 2020 – konferencia