Tvorivé hľadanie v geografii (1. cirkulár)

V roku 2023 si pripomíname 80. výročie založenia Zemepisného ústavu Slovenskej akadémie vied a umení, ktorý bol predchodcom súčasného Geografického ústavu SAV, v. v. i.
Okrem toho si pripomíname aj 70. výročie založenia Slovenskej akadémie vied a začlenenia Zemepisného ústavu do SAV ako aj 60. výročie zmeny názvu na Geografický ústav SAV.
80. výročie založenia ústavu si osobitne pripomenieme v dňoch 11. – 12. októbra 2023 v Bratislave na konferencii s názvom Tvorivé hľadanie v geografii.


Ďalšie informácie o konferencii spolu s prihláškou budú zverejnené v priebehu mesiaca marec 2023.
PDFPrvý obežník na stiahnutie

web-banner