Výsledky súťaže Detská mapa sveta 2015

Výsledky súťaže „Detská mapa sveta 2015“

Do medzinárodného kola súťaže „Barbara Petchenik Children´s World Map Competition 2015“, organizovanej Medzinárodnou kartografickou asociáciou (ICA), postupujú práce Zoe Szabovej, Šimona Štrbáka, Leonarda Šlosára, Sofie Stupňanovej, Tamary Husárovej a Gabriely Brezániovej. Medzinárodné kolo sa uskutoční počas 27. medzinárodnej kartografickej konferencie ICA v dňoch 23. – 28. augusta 2015 v Rio de Janeiro v Brazílii. Víťazné a ocenené práce budú posterovou formou prezentované aj na 21. kartografickej konferencii, ktorá sa bude konať 3. – 4. septembra v Ledniciach.

Celý zoznam víťazných a ocenených prác si môžete stiahnuť vo formáte PDF.